Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen

Ik heb gedurende tien jaar het voorrecht gehad om schepen te mogen zijn van onze prachtige stad Gent.

Ik heb tijdens die periode heel wat projecten gerealiseerd of gelanceerd. Eerst als schepen van milieu en sociale zaken. Nadien als schepen van wonen, stadsontwikkeling en openbaar groen.

 

Vorig jaar was ik blij en fier dat ik aangeduid werd als lijsttrekker, en zo de kans kreeg om met een brede ploeg de opvolging van Daniël Termont voor te bereiden.

 

Ik was samen met de mensen van Groen hard bezig met de voorbereiding van een nieuw project voor de stad van de toekomst, en voelde daarbij de oprechte steun van vele Gentenaars.

 

Ik ben vandaag terecht gekomen in een mediastorm rond het zogenaamde Publipart-schandaal.

 

Ik heb in eerdere verklaring reeds uitgelegd dat ik heel wat werk besteed heb aan de onderhandelingen die wij voeren over de uittreding uit Publilec. We slaagden er reeds in om een bedrag van 9,9 miljoen EUR aan het stadsbestuur te laten uitbetalen.

 

Alle opdrachten die ik daar uitvoerde, waren in het belang en in opdracht van de stad.

 

Dat neemt niet weg dat de discussie over het beheer van Publipart kan blijven aanhouden en dat zowel over het stelsel van de vaste vergoedingen als over het duurzaam beheer van de fondsen opmerkingen mogelijk zijn.  Misschien had ik hier (als vertegenwoordiger van een minderheidsaandeelhouder die wou uittreden) eerder opmerkingen moeten over maken.

 

Hoewel ik de vragen en de verontwaardiging van vele Gentenaars goed kan begrijpen, zien wij dat sommige groepen om louter politieke redenen dit schandaal zoveel mogelijk willen opkloppen en uitbuiten.

 

In een dergelijke sfeer van schandalen en  verdachtmakingen is het niet mogelijk een ploeg aan te voeren. Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen. Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden.

 

In overleg met mijn partij heb ik daarom beslist om mijn ontslag aan te bieden als lijsttrekker en schepen. Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen.

 

Ik neem deze beslissing met veel spijt omdat ik bereid was om het beste van mijzelf te geven voor onze stad en daarbij de steun van velen voelde.

Ik kan in elk geval met overtuiging zeggen dat ik tijdens de voorbije jaren bijzonder hard heb gewerkt voor onze stad.  Geld was daarbij niet de drijfveer. Anders zou ik wel andere keuzes gemaakt hebben in mijn professionele loopbaan.

 

Ik wens mijn partij en alle collega’s het allerbeste toe en zal als gewone Gentenaar blijven supporteren voor onze stad.

 

Gent, 11 februari 2017

 

Tom Balthazar

 

 

Advertenties

Tom geeft duidelijkheid over Publipart

Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken over de berichten die vandaag in Het Laatste Nieuws en De Morgen verschenen over Publipart, en overgenomen zijn op radio en televisie. Ik zal er later uiteraard meer uitleg over geven, maar ik wil u nu al de verklaring bezorgen die ik vanochtend samen met Christoph Peeters heb opgesteld.

Laat mij heel duidelijk zijn: ik heb ook binnen Publipart en Publilec altijd in eer en geweten hard gewerkt voor Gent en de Gentenaars. Dat bracht al 9,9 miljoen euro op, de bedoeling is dat binnenkort ook het geld van de resterende aandelen – 43 miljoen euro – terug naar de stadskas komt voor investeringen in scholen, wegen en parken.

tom-balthazar-en-christophe-peeters-over-publipart-11-februari-2017

sogent start renovatie NTG

A0_1.50_snede CC

 

 

 

 

 

Op 13 februari 2017 start de verbouwing van het stadstheater NTGent. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineert de werken. Die werken zijn ingrijpend, want omvatten zowel een deel renovatie als een deel nieuwbouw. “De oude theatertechnische uitrusting wordt vervangen en er komt een nieuwe laad- en loskade langs de zijgevel. In het voorjaar van 2018 zullen de werken afgerond zijn”, weet Tom, voorzitter van sogent.

Sogent is sinds zaterdag 18 februari 2016 eigenaar van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, beter gekend als het stadstheater NTGent. Met de overdracht van eigendom nam sogent ook de lopende erfpachtovereenkomst tussen NTGent en de Stad Gent over. Om het verder gebruik van het gebouw als theater te verzekeren, is een grondige renovatie aan de orde. De huidige technische installatie van de theatertrekken voldoet niet langer aan de Europese richtlijnen en de laad- en loskade is niet meer conform de huidige veiligheidsnormen.

sogent treedt daarom op als bouwheer in naam van NTGent en coördineert de structurele renovatie van de stadsschouwburg. De partners sloten een samenwerkingsovereenkomst af over de werken en de erfpacht.
‘De coördinatie van de verbouwing verloopt in nauw overleg tussen NTGent en sogent. NTGent kent het gebouw als thuisbasis door en door. De eisen van het toneelgezelschap op vlak van speelcomfort en technische ondersteuning zijn dan ook een uitgangspunt voor de verbouwing. Sogent heeft dan weer de expertise in huis om een dergelijke specifieke renovatie in goede banen te leiden. Samen zorgen we ervoor dat het stadstheater kan blijven bestaan en een mooie toekomst tegemoet gaat’, besluit Tom.
‘Dankzij deze verbouwing zal de infrastructuur van het stadstheater weer helemaal op punt staan. De komst van een nieuwe artistieke leiding en nieuwe artistieke visie zal alle kansen krijgen in een vernieuwd gebouw en een theaterinfrastructuur die aan alle hedendaagse normen beantwoordt’, vult Annelies Storms aan, schepen van Cultuur.

Lees verder

Sogent zoekt ontwerpteam voor zone rond Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg

h-hartplein

 

 

 

 

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, gaat op zoek naar een ontwerpteam voor de mogelijke herinrichting van de zone rond het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. Dit project, waar naast Tom o.a. ook schepen Filip Watteeuw mee de kar trekt, maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ rond de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg.

‘Het Heilig Hartplein is één van de focusplekken van En Route. Het plein zou het kloppend hart kunnen worden van de Dampoortwijk. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, die gemakkelijk bereikbaar is en waar plaats is om te ontspannen… kortom: een echt centrum! Het Heilig Hartplein en de ruimte er omheen hebben alle troeven om deze rol te vervullen’ vertelt Tom, voorzitter van sogent en schepen van stadsontwikkeling.

Sogent start nu de zoektocht naar een ontwerpteam dat samen met de Stad Gent deze herinrichting kan vormgeven. In een eerste fase kunnen geïnteresseerde ontwerpteams zich aanbieden. Vijf teams zullen geselecteerd worden op basis van hun kennis en ervaring met gelijkaardige opdrachten. Deze vijf teams maken in een tweede fase een wedstrijdontwerp op, waaruit het beste ontwerp kan gekozen worden. Alles verloopt in nauw overleg met de bewoners, buurtpartners en de stedelijke diensten.

‘Als Stad willen we met  ‘En Route’ bijdragen tot een buurt waar bewoners mee helpen bouwen aan hun wijk van morgen’, besluit Tom.

Lees verder

Tom nodigt uit: Samen bouwen aan de stad van de toekomst

aankondiging-tentoonstellingTom is tien jaar schepen in Gent. Tijd om  terug te blikken én vooruit te  kijken, met woorden en daden. Terugblikken gebeurt met de fototentoonstelling ‘Tien jaar bouwen aan de stad’. Vooruitzien doen we met interviews en gesprekken. En afsluiten doen we feestelijk met een stevig optreden van Jan Hautekiet en Patrick Riguelle.

Plaats van afspraak: de Nucleo-ruimte in de Nijverheidsschool  (Lindelei 38, Gent). Iedereen van harte welkom!


VRIJDAG 24 FEBRUARI:

Opening fototentoonstelling om 19u
Foto’s van Balder Deschildere, Christophe Vander Eecken, Michèle Verbruggen en Kurt Drubbel.
Tina De Gendt interviewt Bart Vangansbeke (Natuurpunt), Steven Vromman (Low Impact Man), Jamila Chanouf (KifKif/ De Gentse Lente) en Marc Staelens (ABVV)
Speech van Tom Balthazar
Muziek van Saxolicious

ZATERDAG 25 FEBRUARI:

Doorlopend tentoonstelling en debat van 11-18u
Vanaf 14u: doorlopend kinderatelier
15u30: Jong & (onder-)Wijs: bouwen aan gelijkheid. Debat over onderwijs georganiseerd door Jongsocialisten Gent

ZONDAG 26 FEBRUARI:

Debat en optreden
11u: Een progressieve toekomst voor onze steden. Debat met kandidaat-burgemeesters Tom Balthazar (Gent), Tom Meeuws (Antwerpen), Ans Persoons (Brussel) en Mohamed Ridouani (Leuven). Inleiding door John Crombez. Emilie Peeters en Astrid De Bruycker modereren
16u30: Optreden van Jan Hautekiet en Patrick Riguelle (Kaarten voor het optreden 5€. Reserveren via tom@tombalthazar.be of 0479/17.87.98)

sogent belangrijk voor woningmarkt, parken en jobs in Gent

tom-balthazar-nieuwjaarsspeech-sogent-2017

 

 

 

 

 

Tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van sogent, in het Quantum Building op de kop van de Oude Dokken, legde Tom zwaar de nadruk op de grote maatschappelijke meerwaarde van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf.

Zo speelt sogent een grote rol om een passend antwoord te bieden op de grote woningvraag in Gent. “Als we studentenhuisvesting buiten beschouwing laten is bijna een derde van de ca 12.000 bekende geplande bijkomende woningen in Gent voorzien in lopende projecten van het stadsontwikkelingsbedrijf. Sogent voorziet nu, volgens recente interne becijferingen, een raming van zo’n 3364 woningen in alle lopende projecten – goed voor een nieuw huis voor 7000 tot 9000 mensen”, zegt Tom, voorzitter van sogent.

Een geraamd aantal van 888 eenheden, of zowat 26% van alle woningen op gronden en projecten van sogent, zijn voorzien als sociale woningen.  Daar komen nog eens zo’n 559 budgetwoningen bij, die onder bepaalde voorwaarden  tot 20% onder hun werkelijke vastgoedwaarde verkocht worden.

Op basis van ramingen kan ingeschat worden dat sogent over de gehele periode van realisatie van de 3364 geplande woningen 20 tot 28 miljoen € méér inkomsten zou kunnen ontvangen mocht het stadsontwikkelingsbedrijf al haar terreinen op marktwaarde verkopen, om louter marktconforme woningen te laten bouwen. “Sogent levert dus aanzienlijke financiële inspanningen die, ten onrechte, doorgaans  niet in rekening worden gebracht in het debat over wat de Stad Gent doet om wonen betaalbaar te houden”,  legt Tom uit.

In zijn toespraak brak Tom ook een lans voor een budgethuurmarkt. Tom ziet ook hier een rol weggelegd voor sogent en dochter HuurInGent. “In het project van het toekomstige  S-gebouw aan de achterzijde van het Sint-Pietersstation willen we met dit idee aan de slag en  een 65-tal appartementen aanbieden via een budgethuurformule”, weet Tom.

Typerend voor de sociale en maatschappelijke aanpak van sogent zijn ook de parken die in elk groot nieuw project voorzien  worden (Oude Dokken, Fabiolalaan, Ecowijk Gantoise, …). Goed voor de nieuwe inwoners maar ook voor de bestaande buurtbewoners. sogent werkt deze legislatuur zo mee aan de realisatie van liefst zeven wijkparken.

Zeer duidelijk is ook de meerwaarde van de bedrijventerreinen waar sogent bij betrokken is:

-de UCO-site, waar gewerkt wordt aan een sociale economiecluster met op termijn werk  voor 900 werknemers;

-Eiland Zwijnaarde, waar rekening gehouden wordt met meer dan 3700 werkplaatsen;

-de Wiedauwkaai, waar er nu gesprekken (of reeds overeenkomsten) zijn voor een bedrijfszone van 3,7 ha en 209 VTE’s  – op een termijn van 5 jaar kunnen dat er 305 zijn; als het hele gebied van 14,5 ha in gebruik is kunnen ook hier meer dan 1000 mensen werken.

Lees verder