Duurzaam bomenbeheer in het Muinkpark

WP_20160310_14_16_51_Pro

 

 

 

 

 

Sommige oude bomen in het Muinkpark, van 100 à 150 jaar oud,  takelen stilaan af. Om ze zo lang mogelijk te houden en om de veiligheid te garanderen zijn nu enkele ingrepen nodig. “Omdat bomen zeer belangrijk zijn in onze stad en omdat we er heel goed zorg voor willen dragen, hebben we een bomenplan”, legt Tom Balthazar uit. “De snoeiers van de Groendienst zorgen door een zeer gericht beheer voor een gezonde toekomst van  bomen in Gent.” In het Muinkpark betekent dit verschillende soorten snoeiwerk op maat, maar er wordt ook een jonge zomereik gepland. “Deze boom mag uitgroeien tot een nieuwe monumentale boom. Binnen 50 à 60 jaar zal hij een mooi volume hebben gevormd en zal hij de rol kunnen overnemen van bomen die nu in aftakeling zijn’, besluit Tom Balthazar.

_DSC5695

 

Bomen spelen een belangrijke rol in een stad. Ze brengen natuur in de straat en geven voedsel, nest- en leefruimte aan tal van dieren. Bomen leveren schaduw en verkoelen de stenige ruimte. Ze zorgen voor de opvang van fijn stof. Ze hebben vaak een historische betekenis en een grote impact op het stadslandschap.

‘Om al die redenen hecht de Stad Gent groot belang aan bomen. Het beheer van bomen in de stad is dan ook een van de kerntaken van de Groendienst’, zegt Tom Balthazar, schepen van  Openbaar Groen.

Ook in een park nemen bomen een centrale en onmisbare plaats in. Ze vormen de hoofdstructuur van het park. Ze krijgen er volop ruimte én de tijd om tot monumentale exemplaren uit te groeien.

In het Muinkpark hebben verschillende bomen intussen een respectabele leeftijd bereikt van 100 tot 150 jaar. Het zijn waardevolle monumenten, niet alleen omwille van hun leeftijd, maar ook door hun grote waarde voor dieren en planten. Allerlei vogels, kevers, zwammen, bijen, … genieten van het dode en levende hout.

Nu beginnen sommige bomen af te takelen. ‘Deze waardevolle oude bomen willen we zo lang mogelijk houden. Tegelijk moet ook de veiligheid voor de parkbezoekers gegarandeerd blijven en gevaarlijke situaties worden vermeden’, legt Tom Balthazar uit.

Van onderzoek naar ingrijpen
Sommige oude bomen in het Muinkpark vertonen enkele zichtbare gebreken zoals dode takken of gaten in de stam. Bij enkele bomen gebeurde daarom een verder onderzoek naar de risico’s en levensverwachting van de boom.

Nu de gebreken van de waardevolle bomen in kaart zijn gebracht, kan de Groendienst de nodige maatregelen treffen. Die kunnen variëren van niets doen tot het vellen van een boom. Naargelang de conditie van de boom en de beschikbare ruimte in het park, wordt gekozen voor de meest gepaste maatregel. In het Muinkpark zal de Groendienst onderhoudssnoei, kroonreductie, verankering, en ecologische velling toepassen.

Snoeien en ecologisch vellen van de waardevolle oude bomen in het Muinkpark

Om de waardevolle oude bomen in het Muinkpark zo lang mogelijk te houden en tegelijk ook de veiligheid voor de parkbezoekers te blijven garanderen, voert de Groendienst nu volgende werken uit:
– Onderhoudssnoei
Bij de onderhoudssnoei worden dode takken uit de boom gehaald en zware takken lichter gemaakt. Dat laatste gebeurt door ze in te korten en zijtakken en bladmassa weg te snoeien. De snoei brengt meer licht in het binnenste van de kruin, zodat de boom daar weer meer bladeren vormt.
– Kroonreductie
Soms is een boom niet meer stabiel. Door zijn kroonvolume te beperken, zorgen de snoeiers ervoor dat hij minder wind vangt.
– Kroonverankering
De kroonverankering is een vrij nieuwe maatregel in het bomenbeheer. Daarbij wordt een tak die risico vertoont om uit te scheuren, vastgemaakt aan de stam of een andere gezonde tak. Breekt de risico-tak, dan wordt hij veilig opgevangen. De snoeiers zagen de tak er niet uit, om de boom niet onnodig te verwonden.

– Ecologisch vellen
Als bomen dreigen om te vallen, moet de Groendienst drastisch ingrijpen. Hier wordt een groot deel van de kruin weggesnoeid, zodat de bomen minder wind vangen.
Bij de ecologische velling staat het voortleven van de (al stervende) boom niet meer voorop. De maatregel heeft de bedoeling om de boom veilig te maken voor zijn omgeving en om het resterende skelet verder te laten koloniseren door zwammen, insecten, vogels en andere dieren. De natuurwaarde van de stervende of dode boom kan nog toenemen. In het Muinkpark krijgen een linde en een paardenkastanje een ecologische velling.

Samen met deze werken voert de Groendienst in het Muinkpark twee bijkomende ingrepen uit, die de ontwikkeling van nieuwe grote toekomstbomen op het oog hebben, namelijk

– Vellen van twee kleinere bomen
Deze bomen staan te dicht bij twee andere, waardoor die niet mooi kunnen uitgroeien.
– Aanplanten van een zomereik

‘Zeker deze zomereik mag uitgroeien tot een nieuwe monumentale boom. Binnen 50 à 60 jaar zal hij een mooi volume hebben gevormd en zal hij de rol kunnen overnemen van bomen die nu in aftakeling zijn’, besluit Tom Balthazar.

Advertenties