WoninGent trekt volop kaart van opwaardering patrimonium

WoninGent, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Gent,  stelde op 23 juni 2016 haar plannen voor de komende jaren voor. De opwaardering van het verouderde patrimonium en het terugdringen van de leegstand staan hierbij centraal. WoninGent startte in 2015 met haar ambitieuze renovatiebeweging. “Die houdt de renovatie of vervanging van zo’n 3.400 sociale woningen over een periode van 15 jaar in, goed voor een prijskaartje van € 280 miljoen”, legt Tom, voorzitter van WoninGent, uit. Daarnaast voerde WoninGent een kwaliteitsnorm in voor haar sociale woningen. “De maatschappij investeerde het voorbije jaar zo’n € 8 miljoen om 814 leegstaande en vrijgekomen woningen aan deze kwaliteitsnorm aan te passen met het oog op een betere kwaliteit van het patrimonium. ”

€280 miljoen voor renovatie verouderd patrimonium

De start van de bouwwerken aan de appartementsgebouwen ter hoogte van het Charles de l’Epéeplein en de Steenakker luidde in 2015 tevens de start in van een grootscheepse structurele renovatieoperatie. “De plannen die op tafel liggen: ca. 3.400 sociale woningen renoveren of slopen en vervangen in een tijdsspanne van 15 jaar”, legt Tom uit. Aan deze broodnodige renovaties hangt een stevig prijskaartje van 280 miljoen euro vast. Een substantiële financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid in de vorm van de nodige leningen is dan ook een voorwaarde om de renovaties te kunnen uitvoeren.

In 2015 kreeg de globale renovatieplanning concrete vorm in een kortetermijnplanning 2016-2020. De volgende vijf jaar zal WoninGent ca. 1.200 woningen in verouderde gebouwen of in gebouwen die grote bouwfysische gebreken vertonen grondig renoveren of slopen en vervangen. Tot de betrokken gebouwen behoren onder andere de Tichelrei 3-221, Winston Churchillplein 1-84, Jubileumlaan 194-380 en Alphonse de Hollainhof.

Zo’n 1.300 nieuwe en grondig gerenoveerde sociale woningen in de pipeline

WoninGent bouwt en renoveert volop en levert grote inspanningen om het aantal kwaliteitsvolle sociale woningen in Gent te doen toenemen. In 2015 en begin 2016 leverde de sociale huisvestingsmaatschappij 99 nieuwe en grondig gerenoveerde sociale woningen op.

“Op dit ogenblik zijn er nog eens elf projecten in uitvoering, goed voor 364 nieuwe of volledig gerenoveerde sociale huur- en koopwoningen, op te leveren  in de periode 2016-2018 en samen goed voor een investering van ca. € 41 miljoen”, vertelt Tom.

Daarnaast zijn er zo’n 19 projecten in een voorbereidingsfase van voorstudie tot aanbestedingsdossier, waaronder enkele grote eigen projecten en deelnames in private projecten en stadsontwikkelingen zoals o.a. de Rabotsite  (eerste fase: 131 van ca. 366 sociale woningen), Jan Yoenssite (ca. 116 sociale woningen), Zeemanstuin (Hogeweg) (55 sociale woningen), Wolfput (eerste fase: ca. 60 van in totaal ca. 360 sociale woningen) en Tondelier (eerste fase: ca. 24 van in totaal ca. 116 sociale woningen). “Deze zullen volgens de huidige plannen tegen 2022 voor nog eens ca. 940 nieuwe en grondig gerenoveerde sociale woningen zorgen”, weet Tom.

 Opwaardering patrimonium: een kwaliteitsnorm voor sociale woningen

Ook in deze gebouwen waar een grootschalige renovatie nog even moet wachten, werkt WoninGent aan een opwaardering van het woningbestand. WoninGent ontwikkelde begin 2015 een kwaliteitsnorm voor haar woningen. Aan de hand van deze norm beoordeelt de maatschappij de kwalitatieve afwerking en comfortuitrusting van vrijgekomen woningen en past deze waar nodig aan. In bepaalde gevallen volstaan kleine opsmukwerken. Voor een groot aantal woningen betekent dit echter grondige opknapwerken waarbij o.a. de keukens en badkamers worden vernieuwd.

Op die manier wil de sociale huisvestingsmaatschappij de verhuurbaarheid van haar woningen vergroten en de technische leegstand in haar patrimonium bestrijden. Sinds midden 2015 worden enkel nog woningen verhuurd die aan deze norm voldoen.

Tom: “Sedert de introductie van de kwaliteitsnorm kon de technische dienst van WoninGent met de hulp van externe aannemers in totaal 814 wooneenheden volledig opgeknapt terug aanbieden voor verhuur en slaagde zij er zo in om de technische leegstand met 393 wooneenheden te verminderen. Hiervoor werd een budget van om en bij de € 8 miljoen vrijgemaakt.”

 Opwaardering patrimonium: verfraaiing van de gemeenschappelijke delen

WoninGent stelde ook een programma op voor de opwaardering van de gemeenschappelijke delen van haar gebouwen. In een eerste fase worden de ingangen systematisch opgeknapt. Ze krijgen een likje verf en de verlichting, inkomdeuren en brievenbussen worden waar nodig hersteld. Onder andere het Scheldeoord en de gebouwen in de August Vermeylenstraat in Nieuw Gent werden al onder handen genomen. Op dit ogenblik worden de ingangen in de Kikvorsstraat opgesmukt en zullen zij stevige deuren krijgen. WoninGent wil op die manier de ingangen van al haar grote appartementsgebouwen verfraaien. In een tweede fase zullen vervolgens de traphallen worden aangepakt.

Een dienstverlening in functie van de bewoners

In 2015 werd er verder gesleuteld aan de dienstverlening met betrekking tot herstellingen en onderhoud:

  • Als extra dienstverlening voor haar sociale huurders voert WoninGent herstellingen uit die ten laste zijn van de huurder zoals bv. het oplossen van verstoppingen, vervangen van lampen… In 2015 besliste WoninGent om de uitvoering van deze herstellingen uit te besteden aan een externe partner. Deze samenwerking stelt WoninGent in staat om sneller te reageren, wanneer huurders WoninGent verzoeken om deze kleine herstellingen voor hen uit te voeren.

Naast deze raamcontracten voor herstellingen ten laste van de huurder, startte de technische dienst ook met het stelselmatig afsluiten van raamcontracten voor het uitvoeren van periodieke onderhouds- en herstellingswerken aan daken, schrijnwerk enz.

  • Sinds begin 2015 worden alle oproepen voor technische tussenkomsten behandeld volgens een prioriteitenlijst. Op die manier wordt op elke melding van een technisch gebrek gereageerd met de nodige snelheid om een verslechtering van het gebrek te vermijden.
  • Vanaf mei 2015 opende WoninGent elke vrijdag een technische balie waar huurders met technische vragen terechtkunnen. Tijdens de openingsuren van de balies van de verhuurdienst, is er sinds 2015 een ‘technische hotline’ beschikbaar die rechtstreeks in verbinding staat met de technische meldkamer van WoninGent.
  • Tot slot ontwikkelde WoninGent een Technisch zakboekje voor de huurder. Dit is een handig instrument voor alle sociale huurders van WoninGent. Het geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over de herstellingen en het onderhoud van een sociale woning, bevat tal van onderhoudstips en verklaart de rechten en plichten van de huurder en verhuurder. Voor de opmaak van dit Technisch zakboekje werkte WoninGent o.a. samen met Samenlevingsopbouw Gent en met de Huurdersbond Oost-Vlaanderen. Gekoppeld aan het technische zakboekje stelde WoninGent ook een tarieflijst op voor herstellingen ten laste van de huurder. Deze tarieflijst stelt sociale huurders in staat om op voorhand te berekenen hoeveel een herstelling zal kosten als zij deze door WoninGent laten uitvoeren en om een weloverwogen keuze te maken tussen de dienstverlening door WoninGent, een erkende klusjesdienst of zelfstandige vakman.

 

[1] Het gaat om de projecten Sint-Bernadettestraat (11 appartementen), Luizengevecht (18 appartementen voor huur en 19 voor sociale koop), Malpertuus (17 eengezinswoningen), Wegelakker (25 eengezinswoningen) en Tuinwijk de Warande (9 eengezinswoningen).

Advertenties