Tom lanceert Gents verhuurdersplatform

Beeldbank_20130503 huurkoop 049.tifOp donderdag 30 juni 2016 lanceert Tom in het Pand het nieuwe Gentse verhuurdersplatform. Hiermee wil de Stad Gent in dialoog gaan met de private verhuurders in Gent en hen waar mogelijk ondersteunen. “Doelstelling is om samen te werken aan een betaalbare én kwaliteitsvolle huurmarkt”, legt Tom uit.

“Het verwerven van eigendom is niet voor iedereen mogelijk. Een kwaliteitsvolle en betaalbare huurmarkt is daarom erg belangrijk. Niet alleen de sociale huurmarkt heeft hier een rol te spelen. Het is  zaak om ook de private huurmarkt levenskrachtig te houden. Dat is ook in het belang van  huurders” zegt Tom.

Bij het verhuren van woningen, appartementen en studio’s komt heel wat kijken. Verhuurders in Gent blijven aantrekken met positieve ondersteuning, is de boodschap. Daarom neemt Tom in naam van de Stad Gent het initiatief om een verhuurdersplatform op te richten.

De kwesties die aan bod zullen komen, zijn velerlei.

‘Met dit nieuwe verhuurdersplatform wil de Stad Gent in dialoog gaan met verhuurders. We willen nagaan hoe we beter kunnen samenwerken en hoe we kennis kunnen uitwisselen . Hoe we samen de huurmarkt voldoende groot en betaalbaar kunnen maken en houden. Hoe we krachten kunnen bundelen voor een voldoende kwalitatief en energiezuinig huurpatrimonium in Gent, ten gunste van huurders én verhuurders’, legt  Tom uit.

De Stad Gent is daarom op zoek gegaan naar geëngageerde particuliere verhuurders die mee vorm willen geven aan het woonbeleid op de private huurmarkt en die willen deelnemen aan dit platform, dat zo een tweemaal per jaar zal samenkomen. Grote representatieve actoren op de Gentse huurmarkt zoals de Verenigde Eigenaars (belangenorganisatie van verhuurders ) en CIB Vlaanderen (de beroepsorganisatie en vertegenwoordiger van vastgoedactoren) zijn present via vertegenwoordigers. Ook de Huurdersbond, het Sociaal Verhuurkantoor Gent , HuurinGent vzw en de Woonraad sturen een afvaardiging. Wie als particuliere verhuurder in de toekomst ook betrokken wil worden bij het verhuurdersplatform, kan naam, adres, e-mail en telefoonnummer doorgeven aan wonen@stad.gent

Naar een gezonde en kwalitatieve private huurmarkt

Zowat de helft van de Gentenaars huurt een huis. Dat is 20% meer dan het gemiddelde in Vlaanderen. De huurmarkt is in Gent dus ongemeen belangrijk. Maar de private huurmarkt staat onder druk. De huurmarkt in de lagere prijscategorieën krimpt, waardoor steeds meer Gentenaars het moeilijk hebben om een goede, betaalbare woning te vinden.

Maar ook voor verhuurders wordt het alsmaar moeilijker. Het kluwen aan administratieve, juridische en technische verplichtingen waar zij mee te maken krijgen, wordt steeds groter. Die complexe regelgeving zorgt bij veel verhuurders voor beslommeringen.

Voor veel eigenaars is ook de kwaliteit van hun huurwoningen een kopzorg. Bestaande huurwoningen in Gent zijn vaak aan renovatie toe. Zeker in de 19de-eeuwse gordel kunnen de woonkwaliteit en de duurzaamheid van heel wat huizen  beter. Huizen zijn daar vaak verouderd en slechts beperkt gerenoveerd. Maar ook het vroeg 20ste-eeuwse woonpatrimonium is dikwijls gedateerd. Onder andere de energienormen zijn de voorbije 25 jaar totaal veranderd. Verhuurders van oud patrimonium weten soms onvoldoende hoe ze aan de huidige kwaliteitseisen moeten voldoen en welke ondersteuning er bestaat. Het gevaar is zeer reëel dat ze opgeven en dat de huurmarkt op die manier verder krimpt.

Verhuurders: een moeilijk te bereiken doelgroep

De Stad Gent doet al heel wat inspanningen om verhuurders te ondersteunen. Toch blijkt uit cijfers dat verhuurders een moeilijk te bereiken doelgroep zijn, die vaak de weg naar die bestaande ondersteuning en woon- en energiepremies niet vindt.

De Stad Gent wil daarom een  extra inspanning doen om verhuurders te bereiken. Een eerste belangrijke stap daarbij is het bevragen van de verhuurders zelf. Hoe kan de Stad verhuurders bereiken? Wat verwachten verhuurders van de Stad? Waar is er nood aan? Die vragen komen alvast aan bod tijdens het eerste verhuurdersplatform.

 

Advertenties