Stad Gent investeert in ambitieuze, energiezuinige stadsontwikkeling

215974-krook-590f2b-original-1467269348

 

 

 

Op 27 juni 2016 keurde de Gentse gemeenteraad een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Stad en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. ‘De Stad Gent investeert 1 miljoen euro in  stadsontwikkelingsprojecten van sogent om de energieambitie van deze projecten op te drijven’ zegt Tom, voorzitter van sogent en schepen van stadsontwikkeling.

Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn zonder negatieve impact op het klimaat. ‘Woningen en gebouwen moeten energiezuiniger worden om die ambitie waar te maken’ legt Tom uit.

Er zijn drie projecten vastgelegd die ondersteuning krijgen: het realiseren van woningen met een zeer hoge energieprestatie in Ecowijk Gantoise, de CO2-neutrale verwarming via bodemwarmte van de overdekte publieke ruimte in het Wintercircus en de energiestudie van cohousingprojecten in Bijgaardehof.

Ecowijk Gantoise

Het stadsvernieuwingsproject van sogent op de terreinen van het voormalig voetbalstadion van AA Gent in Gentbrugge, het toenmalige  Jules Ottenstadion,  maakt deel uit van de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Ecowijk Gantoise wordt een voorbeeldwijk op het vlak van duurzaamheid. Zowel op het vlak van energiezuinigheid als duurzaam transport, minimale impact op de omgeving en groene omgeving heeft dit project hoge ambities.

Om het ambitieniveau voor zeer energiezuinige woningen waar te maken, investeert de Stad in een energiestudie. De studie zal bepalen welke energetische ingrepen (gebouwschilmaatregelen, ventilatiesystemen, energietechnieken, enz.)  geschikt zijn om deze wijk richting een klimaatneutrale woonwijk te brengen.  Wanneer de bevindingen uit de energiestudie uitgewerkt zijn eind 2016, zullen de energiemaatregelen die voor subsidiëring in aanmerking komen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Warmte uit de grond voor het Wintercircus en De Krook

In het Wintercircus wordt een CO2-neutraal verwarmingssysteem geïnstalleerd. Het Wintercircus krijgt een publiek overdekt binnenplein, het enige overdekte en afgesloten publieke plein van Gent. Er  zal een minimale comforttemperatuur nodig zijn om het plein het hele jaar door optimaal te kunnen gebruiken voor publieke evenementen. Om het Wintercircus (en ook een deel van De Krook) te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer, zet de Stad volop in op hernieuwbare energie. De meest duurzame optie in dit geval bleek een BEO-veld, een nieuwe techniek waarbij temperatuur van de aarde gebruikt wordt voor de verwarming en koeling van een gebouw.

BEO staat voor Boorgaten Energie Opslag. Onder de feestzaal van het wintercircus past een BEO- veld met zo’n 30 tot 35 boorgaten van 149 meter diep met om de 5 meter een boorgat.  Op deze diepte blijft de temperatuur van de aarde ongeveer constant 8 à 10°C. Als een gesloten circuit van fijne buizen gevuld met water door de ondergrond loopt,  wordt in de zomer het water koeler door de temperatuur van de ondergrond. Dit gekoelde water zorgt voor de koeling van het gebouw in de zomer.  In de winter onttrekt de warmtepomp warmte aan het water. Door de ondergrond wordt het water opnieuw op temperatuur gebracht. Zo wordt warmte uit de bodem gehaald in de winter. Een win voor de energiefactuur en ook  voor het klimaat.

Uniek aan dit BEO-veld is dat deze technologie in het Wintercircus voor het eerst toegepast wordt voor het verwarmen van een overdekte publieke ruimte. Het veld van boorgaten zal zich onder het gebouw bevinden, zoals ook onder de nieuwe stadsbibliotheek De Krook het geval zal zijn. Het Gentse stadsmuseum STAM installeerde al eerder een BEO-veld maar dat bevindt zich niet onder het gebouw maar onder het grasveld.

Studie duurzaam energiesysteem Bijgaardehof

Op de voormalige Malmar site ter hoogte van het Bijgaardepark (Sint-Amandsberg) komt het cohousingproject Bijgaardehof. Dit project zal drie cohousinggroepen huisvesten. De Stad werkt samen met deze bewonersgroepen een concept uit om hun woningen energiezuinig te maken met een innovatief energiesysteem. Het is de eerste keer dat de Stad samen met bewoners een energieconcept uitwerkt. Op dit moment loopt een studie om te onderzoeken welk energiesysteem mogelijk en financieel haalbaar is voor deze bewonersgroepen. Gezien de schaal, de bewuste keuze voor een mix van doelgroepen (ook senioren) en de nauwe samenwerking met de buurt en de toekomstige bewonersgroepen, is het een uniek project dat streeft naar een beter energiesysteem.

Als een van voormelde projecten niet gerealiseerd wordt of deze projecten minder ondersteuning vergen dan deze overeenkomst in totaal voorziet, zullen andere stadsontwikkelingsprojecten voor subsidiëring onder deze overeenkomst in aanmerking komen.

 

Advertenties