Oude havenkranen verhuizen naar de Schipperskaai

kranen kesteleynEr zijn twee oude havenkranen van de firma Kesteleyn naar de Oude Dokken verhuisd. ‘Daar krijgen ze een plaats op de Schipperskaai, de zo goed als afgewerkte promenade langs het Handelsdok. In de toekomstige woonwijk tussen Dampoort en Muide vormen de kranen een van de vele verwijzingen naar het maritieme en industriële verleden van de plek’, legt Tom uit.

De omgeving van de Oude Dokken kent een rijk industrieel verleden. De Stad Gent wil dit stukje geschiedenis dan ook graag laten voortleven in de nieuwe woonwijk aan het water. Oude kranen, sporen, aanmeerpalen en andere typische havenelementen worden behouden en krijgen een nieuwe rol in het gebied. Maar van alle industriële objecten die opnieuw een plek krijgen in de Oude Dokken, zijn de kranen wellicht de meest opvallende. Ze komen er in het verlengde van de toekomstige zones voor woongroen te staan. In de loop van september krijgen de kranen een nieuwe lik blauwe verf.

 

(c) dIrk Demaegd, Stedenbouw Stad Gent

(c) Dirk Demaegd, Stedenbouw Stad Gent

 

De kranen komen in een omgeving die helemaal opgeknapt wordt. ‘Rondom de volledige Oude Dokken worden de kades helemaal heraangelegd. Samen vormen ze een recreatieve route van bijna 5 kilometer. De Schipperskaai, een kaaivlak met een lengte van ongeveer 600 meter, is het eerst aan de beurt’, legt Tom uit. De heraanleg van deze verkeersvrije kade is klaar in de loop van november.

Historisch kranenlandschap

De blauwe kraan langs Dok Noord en de gele kraan bij de vroegere betoncentrale zijn al jaren bekende herkenningspunten in het gebied. De twee extra kranen die nu op de Schipperskaai worden geplaatst, maken het plaatje compleet.

Dat de nieuwe kranen op de Schipperskaai komen te staan, is geen toeval. Al sinds de aanleg van het Handelsdok, in de eerste helft van de negentiende eeuw, bepaalden havenkranen de skyline langs het dok. Vele decennia later, in 1975, waren ze nog altijd met tien. Door deze twee kranen in het verlengde van de bestaande gele kraan op de Schipperskaai te plaatsen, ontstaat een soort maritieme promenade, waarbij bezoekers in de toekomst onder de drie kranen door kunnen wandelen en fietsen.

Kranen met een verleden

De twee kranen die naar de Schipperskaai komen, waren tot voor kort eigendom van de firma Kesteleyn, aan het Zuiddok. De zogenaamde Peinerkranen werden gebouwd in 1966 en 1974 en hebben meer dan 40 jaar dienst gedaan om zand en grind te lossen. Fijn detail: toen de kades aan het Zuiddok 25 jaar geleden werden vernieuwd, hebben de kranen al tijdelijk hijswerk verricht aan de Schipperskaai.

De kranen wegen elk 170 ton en hadden een maximaal hijsvermogen van 8 ton. De kranen zijn uitzonderlijk knap afgewerkt. Ze hebben een slank voorkomen en een stuurpost met dezelfde afwerkingsgraad als de carrosserie van de auto’s uit die tijd. Het ontwerp bracht destijds een serieuze meerkost met zich mee, maar het doel was duidelijk: de Gentse haven zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Nog meer erfgoed in de Oude Dokken

De havenkranen vormen niet de enige verwijzing naar het maritieme verleden van de buurt. Vorig jaar nog werden de typische bakstenen kaaimuren rond het Houtdok gerenoveerd en omgebouwd tot open wandelgalerij. Bij de heraanleg van de Schipperskaai werden oude rails teruggeplaatst en verwijzen ook de platte kasseien naar de geschiedenis van de plek.

Vlakbij blijft ook de vroegere betoncentrale grotendeels bewaard, als onderdeel van één van de drie wijkparken in de Oude Dokken. Daarbovenop krijgen ook heel wat kleinere objecten, zoals een boei of een aanmeerpaal, een nieuwe functie in de dokken. Ze doen dienst als zitmeubel, zijn leuk voor kinderen of verbeelden een stukje geschiedenis.

Omgeving Schipperskaai in volle ontwikkeling

De volle ontwikkeling van de Oude Dokken blijkt niet alleen uit de heraanleg van de kades, maar ook uit de ontwikkeling van nieuw woongebied.

Cvba Schipperskaai Development bouwt ongeveer 400 woningen tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan en legt er twee zones voor woongroen aan. Daarnaast voorziet Schipperskaai Development ruimte voor buurtondersteunende functies, zoals eventueel een crèche, een restaurant of café, of detailhandel. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent realiseert er een stadsgebouw, met een lagere school, een crèche en een wijksporthal.

De verkoop van de eerste woningen gaat in de loop van 2017 van start.

Advertenties