Tom geeft startschot bouw nieuwe sociale woningen Rabotsite

(c) POLO Architects

(c) POLO Architects

 

 

 

 

 

 

Tom heeft als voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent met de symbolische eerste graafwerken het officiële startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe sociale woningen op de plaats waar de eerste afgebroken Rabottoren stond. Meteen ook een belangrijke dag voor de vernieuwing van de Rabotsite, die nu op kruissnelheid komt.

‘WoninGent realiseert in een eerste fase drie appartementsgebouwen op de plek waar vroeger de eerste Rabottoren stond. Ze tellen samen 131 energiezuinige appartementen voor sociale verhuring ‘, vertelt Tom. Het gebouw gesitueerd langs het Griendeplein zal ook ruimte bieden aan gemeenschapsvoorzieningen en/of winkels. Volgens de huidige planning zullen de sociale woningen in de tweede helft van 2018 in verhuring kunnen gaan.

Ook de resterende twee Rabottorens worden de komende jaren afgebroken en vervangen door sociale woningbouw met een beperkt aantal bouwlagen. ‘In totaal zullen in de komende jaren acht lagere appartementsgebouwen gebouwd worden met samen ca. 360 sociale appartementen’, weet Tom. Er is ook veel aandacht om meer groen in de buurt te brengen. ‘In het publiek domein komt er een groene dreef vanuit het Rabotpark die zal worden doorgetrokken langs de gebouwen tot aan het Griendeplein’, legt Tom uit.

Realisatie eerste 131 sociale woningen en gemeenschapsvoorzieningen van vernieuwde Rabotsite

Op de plek waar vroeger de eerste Rabottoren stond, realiseert aannemer Democo nv de volgende maanden de eerste drie van in totaal acht ‘stroken’ (= appartementen) van het project Rabot.

Het eerste gebouw, gesitueerd aan het Griendeplein, zal 6 bouwlagen tellen. De gelijkvloerse verdieping biedt ruimte aan gemeenschapsvoorzieningen en/of winkels. Daarboven komen vijf verdiepingen met 45 appartementen.

Het tweede gebouw omvat vier bouwlagen en 27 appartementen. In het derde gebouw, dat bestaat uit 7 bouwlagen, komen er 59 appartementen. Het tweede en derde gebouw staan op een sokkel met een parkeergarage, bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners van de drie gebouwen. Hierdoor wordt de gelijkvloerse verdieping als het ware opgetild. Dit zorgt niet alleen voor meer privacy en een beter bezonning van de gelijkvloerse appartementen, maar ook voor natuurlijke verluchting en daglicht in de ondergelegen fietsenbergingen.

De drie gebouwen vormen samen één gebouwencluster met twee tussenliggende gemeenschappelijke private tuinen. De tuinmuren vormen als het ware een verlenging van de gevels van de gebouwen. Zo worden de drie individuele gebouwen samengebracht tot één harmonieus en samenhangend gebouwencomplex. Er werd daarbij gekozen voor een grijs-groene gevelsteen, wat de gebouwen een licht en elegant karakter zal geven.

Kwaliteitsvol wonen aan het Rabot

Het Rabot is een zeer dichtbevolkte wijk met een gebrek aan groene ruimte. Het ontwerp van de private en publieke buitenruimtes wil dan ook bijdragen aan meer groen in de wijk.

Tussen de gebouwen komen gemeenschappelijke binnentuinen voor de bewoners, die fungeren als rustplek. Naast de mogelijkheid om gebruik te maken van deze binnentuinen, zullen de bewoners ook allemaal over een eigen terras beschikken.

De herinrichting van de publieke ruimte moet daarnaast bijdragen om de woonkwaliteit voor de buurt te verbeteren.  De groene dreef van het Rabotpark zal worden doorgetrokken langs de gebouwen tot aan het Griendeplein. Tussen de derde en vierde strook bevindt zich een open ruimte die zal worden vormgegeven als een publieke tuin. Onderaan de vierde bouwstrook zullen er ook gemeenschapsvoorzieningen komen.

Bijzondere aandacht voor energiezuinigheid

Bij het ontwerp van de nieuwe gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan het aspect energiezuinigheid. Daartoe werd in 2014 een energieoptimalisatiestudie uitgevoerd door het gespecialiseerde bureau VK Engineering. Er werden achttien verschillende scenario’s uitgewerkt. Het meest gunstige scenario zal worden toegepast bij de constructie van de drie nieuwe gebouwen.

Concreet betekent dit de installatie van een collectief verwarmingssysteem voor de drie gebouwen dat enerzijds aangesloten is op het stadsnet en anderzijds op collectieve zonneboilers. De combinatie van dit verwarmingssysteem met een ventilatiesysteem D, zeer goede isolatie en zonnewerend glas moet ervoor zorgen dat de bewoners hun energieverbruik sterk kunnen terugschroeven. De gebouwen zullen dan ook een K-peil van ±30 en een E-peil van ±<40 halen.

Over het project Rabot

Zo’n 40 jaar lang maakten de drie woontorens aan het Rabot een belangrijk onderdeel uit van de Gentse skyline. In 2009 werd besloten om de drie verouderde Rabottorens te slopen en te vervangen door nieuwe appartementsgebouwen met een beperkt aantal bouwlagen. De vervangingsbouw van de torens kadert binnen een bredere visie op de wijk Rabot-Blaisantvest zoals uitgewerkt in het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Met dit project wordt o.a. getracht om de 19de-eeuwse wijk uit zijn isolement te halen en er een nieuwe dynamiek in te blazen.

Op de plaats van de Rabottorens zullen tegen eind 2023 nieuwe sociale woningen verrijzen. In de plaats komen acht lagere appartementsgebouwen met samen ca. 360 sociale appartementen. Het Antwerpse architectenbureau POLO Architects ontwierp de eerste vijf gebouwen (fases 1 en 2) en de openbare ruimte er rondom. Drie van deze gebouwen worden momenteel gebouwd op de plaats van de eerste Rabottoren. De twee overige moeten komen waar momenteel nog de tweede Rabottoren staat. De sloop van deze tweede Rabottoren zal volgens de huidige plannen begin 2017 van start kunnen gaan.

Samenvatting specificaties gebouwen fase 1

 • 131 appartementen:
  • 54 eenslaapkamerappartementen
  • 61 tweeslaapkamerappartementen
  • 16 drieslaapkamerappartementen.
 • Indeling gebouwen:
  • Strook 1: 6 bouwlagen, gemeenschapsvoorzieningen/winkels op gelijkvloers, 45 appartementen op de verdiepingen, 3 ingangen.
  • Strook 2: 4 bouwlagen met 27 appartementen, 2 ingangen.
  • Strook 3: 7 bouwlagen, 59 appartementen, 4 ingangen.
 • Ondergrondse parkeergarage met 64 parkeerplaatsen waarvan 5 voor personen met een handicap.
 • 373,5 m² fietsenberging.

 

(c) POLO Architects

(c) POLO Architects

Advertenties