Klimaatadaptatieplan: Gent werkt strategie en 84 acties uit voor aanpassing aan klimaatverandering

Op de Gentse gemeenteraad van 26 september is het Gents klimaatadaptieplan 2016-2019 goedgekeurd.

Met een ambitieus klimaatplan levert Gent al heel wat inspanningen om energieverbruik en broeikasgassen terug te dringen en klimaatveranderingen binnen de perken te houden.  Al in 2009, toen Tom bevoegd schepen van Milieu was,  ondertekende Gent als eerste stad in Vlaanderen het Burgemeestersconvenant, een initiatief om lokale besturen te mobiliseren tegen klimaatverandering. “Maar we kunnen de klimaatverandering natuurlijk niet helemaal tegenhouden”, zegt Tom.

Een grafiek van het KMI spreekt boekdelen:

grafiek-weer

 

 

 

 

(Bron: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/66940-Artikels.html?view=25246729)

We merken allemaal dat ons klimaat effectief verandert en dat er zeker de laatste jaren voortdurend weerrecords sneuvelen.  2016 wordt mogelijk het warmste jaar sinds de metingen, afgelopen juni was de natste ooit,…  Het houdt niet op. Die klimaatverandering is het meest voelbaar in steden: de vele verhardingen houden hier de warmte vast, waardoor het in Gent centrum gemiddeld drie graden warmer is dan daarbuiten. Bij extreme regenbuien kan het water niet altijd wegvloeien.

“We moeten Gent dan ook aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Met een heus klimaatadaptieplan, gecoördineerd door collega Tine Heyse, willen we nu via een uitgekiende strategie en maar liefst 84 concrete acties garanderen dat Gent ook in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te leven”, weet Tom.

Cruciaal is meer ruimte voor groen en water. Tom: “Als schepen van Openbaar Groen zet ik hard in op onder andere de ontwikkeling van grote groenpolen zoals de Gentbrugse Meersen, meer wijkparken en bomen in de stad. Maar ook in stadsontwikkeling trekken we aan de kar. Een goed voorbeeldproject in ons klimaatadaptatieplan is het Kettingplein in de Brugse Poort. Van een volledig verhard plein maken we hier een groen plein met aandacht voor wateropvang en comfort op het dagen.”

Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het Gentse Klimaatadaptatieplan ingediend bij Europa. Zo geven we invulling aan ons engagement om samen te werken aan een klimaatrobuust Europa.

Weerrecords sneuvelen

Ons klimaat verandert. Weerrecords sneuvelen één na één. Zo noteerden we  met 32 graden op 13 september het zoveelste warmterecord op rij. De voorbije jaren zijn de warmste zijn het begin van de metingen. Maar ook op andere vlakken sneuvelen de records: juni was met 175 liter water per vierkante meter de natste junimaand ooit. Daarnaast werd in juni ook een recordaantal onweersdagen (20) opgetekend en waren de eerste zes maanden van het jaar recordnat (651 millimeter water). Die periodes van extreme hitte en hevige regenbuien zijn helaas waar we ons in België nog meer aan mogen verwachten de volgende jaren. De oorzaak? De klimaatverandering.

Steden worden sterkst getroffen

Onze steden, en dus ook Gent, moeten zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. We noemen dit klimaatadaptatie. Waardoor onze stad ook in de toekomst een fijne en leefbare plek is om te leven en te werken.

Klimaatverandering treft steden immers het sterkst. De vele verhardingen in de stad, zoals gebouwen, straten en pleinen houden de warmte vast. Dit ‘stedelijk hitte-eiland effect’ maakt dat het centrum van Gent gemiddeld 3°C warmer is dan daarbuiten. Op hete dagen kan dit zelfs oplopen tot maar liefst 8°C. Maar er is meer. Zo komen er ook vaker extreme regenbuien voor. Een probleem voor onze riolen die de grote toestroom aan regenwater, afkomstig van de verhardingen, nog nauwelijks kan slikken. Tijd dus om te zoeken naar oplossingen.

Schepen Tine Heyse coördineerde het Gentse klimaatadaptieplan: ‘Helemaal tegenhouden kunnen we de klimaatverandering niet. Ons aanpassen wel. Met het Gents Klimaatadaptatieplan zorgen we ervoor dat Gentenaars ook in de toekomst droge voeten en koele hoofden hebben.’

Het Gents Klimaatadaptatieplan

Op 16 oktober 2014 ondertekende Gent het Europese burgemeestersconvenant Mayors Adapt. Hiermee engageren we ons om maatregelen te nemen om de stad aan te passen aan klimaatverandering.  Daartoe werd het eerste Gentse Klimaatadaptatieplan opgemaakt dat alle acties voor de periode 2016-2019 bundelt waarmee we Gent willen klaarmaken voor de toekomst. Zodanig dat we beter kunnen omgaan met hittegolven, langdurige winterneerslag, extreme zomeronweders of juist lange droogteperiodes.

Ons aanpassen doen we door in te zetten op:

  • meer groen via groenassen, parken, straat- en pleinbomen, geveltuintjes, groendaken en -gevels
  • meer ruimte voor water en groen door openleggen waterlopen, herwaarderen van grachten en overstroombare ruimte waardoor een echt groen-blauw netwerk ontstaat
  • minder verharding door verharding van het openbaar domein niet te laten toenemen en waar mogelijk te ontharden waardoor water terug meer kan infiltreren in de bodem
  • meer water vast te houden en te laten infiltreren
  • meer schaduw via straat- en pleinbomen en verkoelende infrastructuur

Stuk voor stuk maatregelen waarmee we niet alleen aan de toekomst werken maar ook vandaag een aangename, leefbare, gezonde en veilige stad creëren voor onze inwoners én onze bedrijven.

Voorbeeldprojecten

Het Gents Klimaatadaptatieplan zet ook in op het informeren en het verhogen van het bewustzijn bij Gentenaars en Gentse bedrijven en organisaties. Zo loopt vanaf 23 oktober de expo “stad van morgen” in het STAM waar o.a. zal worden getoond dat klimaat één van de ruimtelijke uitdagingen voor de toekomst is en hoe we daarmee omgaan.

Het Gents Klimaatadaptatieplan bevat bovendien een pak voorbeeldprojecten, zoals:

  • Waterdoorlatende steegjes in de binnenstad

In de binnenstad zijn de mogelijkheden tot ontharden soms beperkt. Een alternatief kan zijn om de verharding zelf waterdoorlatend te maken, als er tenminste geen zwaar verkeer over moet en niet teveel nutsleidingen onder de grond zitten. Momenteel wordt in de steegjes Jonkvrouw Mattestraat en Heilig Bloedstraat een heraanleg in waterdoorlatende betonstraatstenen voorzien.

  • Ontharden in de Zilverberklaan

De heraanleg van de Zilverberklaan in Wondelgem wordt aangegrepen als voorbeeldproject en streefbeeld van een woonstraat in de 20ste eeuwse gordel: smalle rijloper met groene bermen, parkeerplaatsen in kasseiverharding met grasvoegen, opritten naar de private kavels in grasdallen. De verharding wordt op die manier sterk gereduceerd, de straat krijgt een uitgesproken groen karakter met optimale groeikansen voor de straatbomen.

 

Advertenties