Tom en Elke Decruyenaere houden warm pleidooi voor opgroeien in de stad

CkrFeIeWUAA78V9Oktober was de Jong en Wijze Maand in Gent. Het werd een maand vol leuke activiteiten voor kinderen, jongeren en hun ouders. Met de stad als natuurlijk biotoop. Samen met collega Elke Decruyenaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, houdt Tom een warm pleidooi voor opgroeien in de stad.

‘Sterker nog: er is geen betere plaats om op te groeien dan in de stad.’

Pleidooi voor de stad

Te veel lawaai, te veel luchtvervuiling, te veel auto’s, te weinig groen, te weinig speelruimte: de stad heeft niet bepaald een kindvriendelijk imago. Nog altijd ontvluchten heel wat jonge gezinnen de stad, op zoek naar een betaalbare woning, een plek waar ze niet bang hoeven af te wachten of er nog plaats zal zijn in de crèche, de school of zelfs de jeugdbeweging.

Toch pleiten we ervoor om een woning en een school  in de stad te kiezen. Sterker nog: er is geen betere plaats om op te groeien dan in de stad.

Steeds meer mensen wonen steeds dichter samen. We moeten het concept stad daarom een nieuwe invulling geven. Kind- en jeugdvriendelijkheid vormen daarbij een mooie leidraad waarvan iedereen beter wordt.

Een vaak aangehaalde reden om de stad te verlaten is het autoverkeer en de daaruit voortvloeiende onveiligheid en ongezonde leefomgeving. (En ruimtegebrek. En lawaai.) Welnu: in Gent stijgt jaar na jaar het aantal fietsers. Letterlijk en figuurlijk een belangrijke omwenteling, want stadsbewoners zijn de mobiliteit van hun stad op die manier zelf aan het heruitvinden. Door stappen, trappen en openbaar vervoer zo veel mogelijk te steunen, maken we de stad kindvriendelijker.

Een ander voorbeeld is het ombouwen van speelplaatsen: betonnen kooien worden groene en avontuurlijke parkjes, die zo veel mogelijk worden opengesteld voor de buurt. De helft van de Gentse speelplaatsen ondergaat die transformatie. Ook op andere beleidsdomeinen zoals wonen (meer gezinsvriendelijke woningen), groen (parken als tuinen voor alle Gentenaars) en vrijetijdsbesteding (aandacht voor de jeugd tijdens de Gentse Feesten) blijkt telkens weer: een kindvriendelijke stad, daarvan wordt iederéén beter.

Kinderen die opgroeien in de stad leren samen te leven, niet alleen op school, maar ook in hun vrije tijd. Diversiteit maakt deel uit van hun dagelijkse leven. Zo leren ze verschillende codes en talen te hanteren waar ze op de werkvloer en in hun sociale leven veel voordeel uit kunnen halen. We beweren niet dat zoiets vanzelf gaat, maar met de keuze voor een school in de stad kom je al een heel eind.

Wat met die wachtlijsten in kinderopvang en het kamperen voor de schoolpoort? De mediagenieke tentenkampen hebben hun effect niet gemist. Na de inhaalbeweging in de kinderopvang zijn intussen de scholen ook serieus aan het uitbreiden. Vraag dat maar aan onderwijsminister Crevits, voor wie een bouwhelm tegenwoordig tot haar vaste outfit behoort.

Nogal wat mensen maken zich ook zorgen over concentratiescholen. Zal het onderwijs voor zoon- of dochterlief wel van voldoende hoogstaande kwaliteit zijn als er op de speelplaats zes talen worden gesproken? Het is een begrijpelijke vraag, want vele ouders zijn nog naar veelal witte scholen gegaan. Maar keer op keer blijkt uit onderzoek dat de kleur van de medeleerlingen er niet toe doet. Of een school slaagt in haar ambitie om zowel sterkere als minder sterke leerlingen degelijk en krachtig op te leiden, hangt af van de sterkte van het team. Want: motivatie werkt aanstekelijk. En hier heeft de stad een groot voordeel: problemen als vroegtijdig schoolverlaten, een taalachterstand of een beperkte ouderbetrokkenheid kunnen grondig worden aangepakt. De stad heeft immers middelen ter beschikking die een kleine gemeente niet heeft. Geflankeerd door de stadsdiensten zetten scholen tal van projecten op die de stedelijke uitdagingen het hoofd bieden, van betaalbare schoolmaaltijden tot een heus Onderwijscentrum dat leerkrachten en directies heel concreet ondersteunt.

Op school leer je veel meer dan optellen, Latijn en mechanica. Wie schoolloopt in de stad, wordt erop voorbereid om als actieve burger in de veelkleurige samenleving te staan.

De stad is de beste school van de toekomst.

Advertenties