Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen engageren zich om levensloopbestendige woningen te bouwen

golld-charter

 

 

 

 

 

 

De vijf sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn, hebben op 4 januari in het Gentse stadhuis het zogenaamde GOLLD-charter ondertekend. GOLLD staat voor ‘Gentse Ontwerpen LevensLoopbestendig Design’.

‘Door samen met de Stad Gent het GOLLD-charter te ondertekenen engageren de sociale huisvestingsmaatschappijen zich om van bij het ontwerp te voorzien dat nieuwe sociale woningen eenvoudig en goedkoop aan te passen zijn, zodat ze kunnen voldoen aan de wijzigende behoeften van de bewoners gedurende hun hele levensloop en ongeacht eventuele beperkingen’, legt Tom uit. ‘Dit is voor sociale huurders in Gent zeer goed nieuws. Op die manier zullen sociale huurders niet meer moeten verhuizen enkel en alleen omdat ze een lichamelijk probleem krijgen of ouder worden.’

Ook de Stad Gent en sogent engageren zich voluit voor aanpasbaar wonen. ‘De richtlijnen voor aanpasbaar wonen worden ook maximaal toegepast in de grote en lopende stadsontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld in de Oude Dokken en aan de Fabiolalaan’, weet Tom.

De grote vergrijzingsgolf is gestart. De zorg voor het toenemend aantal ouderen in onze samenleving kan onmogelijk alleen door woonzorgcentra opgevangen worden. De meeste Gentenaars willen bovendien thuis en in hun buurt blijven wonen. Maar huizen moeten daarop voorzien zijn.

‘Als je door een ongeval of ziekte geen trappen meer kunt nemen of je moet je verplaatsen in een rolwagen, dan zijn soms aanpassingen nodig aan de woning. En daar wringt het schoentje. Dikwijls zijn de nodige aanpassingen duur, ingrijpend of zelfs onmogelijk omdat de woning hiervoor niet ontworpen is. Verhuizen naar een andere, aangepaste woonvorm is dan de enige mogelijke oplossing. Om er in de toekomst voor te zorgen dat je levenslang thuis kunt blijven wonen, zelfs al stap je met een looprek of ben je rolstoelgebruiker, willen we in Gent massaal inzetten op levensloopbestendige woningen. Ik ben zeer verheugd dat ook de sociale huisvestingsmaatschappijen hierin meestappen’, vertelt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen en Gezondheid.

Sociale woningen gaan voor GOLLD

Tot vandaag werden sociale woningen nogal statisch gebouwd. Daarbij werd weinig of geen rekening gehouden met wijzigingen in gezinssituatie, met een verandering in activiteiten of wijzigingen in fysieke mogelijkheden. De vijf sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn (WoninGent, De Gentse Haard, De Volkshaard, De Merelbeekse Sociale Woningen en ABC) willen hier verandering in brengen en engageren zich nu met de Stad Gent tot een wederzijdse samenwerking rond het ontwikkelen van levensloopbestendige of aanpasbare woningen.

‘Levensloopbestendig bouwen maakt dat, indien daar om een of andere reden behoefte toe ontstaat, woningen aangepast kunnen worden op een relatief goedkope wijze. Een aanpasbare sociale woning kan vlot inspelen op veranderende noden. Met de ondertekening van het GOLLD-charter engageren we ons om bij onze nieuwbouwprojecten maximaal rekening te houden met de principes van aanpasbaar wonen. Daarbij blijft ook de financiële haalbaarheid natuurlijk een belangrijk criterium’ weet Raoul De Bock, directeur sociale huisvestingsmaatschappij ABC

OCMW en sogent

Het GOLLD-charter en de GOLLD-principes zijn niet nieuw. Vanuit het departement Ouderenzorg van OCMW gaan al 15 jaar ergotherapeuten aan huis bij ouderen die hun woning willen laten aanpassen. Daarbij blijkt dat dit dikwijls niet simpel en duur of zelfs niet mogelijk is.

Vanuit die vaststelling heeft Ouderenzorg contact genomen met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Sogent vroeg zich immers af hoe ze nieuwbouwprojecten ook toegankelijk konden maken voor ouderen tot op zeer hoge leeftijd. De koppen werden bij elkaar gestoken en het resultaat zijn de GOLLD-principes en het GOLLD-charter dat door OCMW en sogent ondertekend werd in 2010. ‘Sindsdien werd beslist dat sogent-appartementen maximaal moeten voldoen aan een reeks van ontwerprichtlijnen die toelaten dat een woning aanpasbaar gemaakt kan worden: drempelloosheid, ruimte voorzien voor draaicirkels, wegneembare wanden, …’, legt Tom uit.

Sinds 2013 neemt de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent het voortouw in het promoten van GOLLD naar initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten. De ergotherapeuten van OCMW Gent promoten GOLLD bij individuele Gentenaars die hun woning willen aanpassen of aanpasbaar maken. ‘Deze dienstverleningen zijn gratis voor Gentenaars of studiebureaus die in Gent projecten willen realiseren’, legt OCMW-voorzitter Rudy Coddens uit.

Iedereen GOLLD

De GOLLD-principes zorgen voor duurzame en comfortabele woningen waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft. Als ontwerpers deze principes meenemen van bij het begin van het bouwproces is de meerkost bovendien verwaarloosbaar.

Enkele voorbeelden:

  • voorzie dat het toilet en de badkamer naast elkaar liggen;
  • maak dat de scheidingswand een niet-dragende wand is;
  • maak dat alle de deuren minimum 90 cm vrije doorgang toelaten;
  • maak dat alle stopcontacten, lichtschakelaars, thermostaat, brievenbus, …. tussen 90 en 120 cm hoog zitten;
  • voorzie nergens drempels

Aanpasbare woningen zijn evident belangrijk voor ouderen en mensen met een handicap. Maar ze worden ook geapprecieerd door jonge gezinnen die (tijdelijk) ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld kinderwagens, extra bergruimte, een ruimere badkamer …

‘Uiteindelijk heeft iederéén baat bij deze vorm van gebruiksvriendelijk bouwen, die kan inspelen op elke levensfase’, besluit Tom.

Het engagement van de sociale huisvestingsmaatschappijen is een belangrijke stap om van Gent steeds meer een levensloopbestendige stad te maken.

 

 

Advertenties