sogent belangrijk voor woningmarkt, parken en jobs in Gent

tom-balthazar-nieuwjaarsspeech-sogent-2017

 

 

 

 

 

Tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van sogent, in het Quantum Building op de kop van de Oude Dokken, legde Tom zwaar de nadruk op de grote maatschappelijke meerwaarde van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf.

Zo speelt sogent een grote rol om een passend antwoord te bieden op de grote woningvraag in Gent. “Als we studentenhuisvesting buiten beschouwing laten is bijna een derde van de ca 12.000 bekende geplande bijkomende woningen in Gent voorzien in lopende projecten van het stadsontwikkelingsbedrijf. Sogent voorziet nu, volgens recente interne becijferingen, een raming van zo’n 3364 woningen in alle lopende projecten – goed voor een nieuw huis voor 7000 tot 9000 mensen”, zegt Tom, voorzitter van sogent.

Een geraamd aantal van 888 eenheden, of zowat 26% van alle woningen op gronden en projecten van sogent, zijn voorzien als sociale woningen.  Daar komen nog eens zo’n 559 budgetwoningen bij, die onder bepaalde voorwaarden  tot 20% onder hun werkelijke vastgoedwaarde verkocht worden.

Op basis van ramingen kan ingeschat worden dat sogent over de gehele periode van realisatie van de 3364 geplande woningen 20 tot 28 miljoen € méér inkomsten zou kunnen ontvangen mocht het stadsontwikkelingsbedrijf al haar terreinen op marktwaarde verkopen, om louter marktconforme woningen te laten bouwen. “Sogent levert dus aanzienlijke financiële inspanningen die, ten onrechte, doorgaans  niet in rekening worden gebracht in het debat over wat de Stad Gent doet om wonen betaalbaar te houden”,  legt Tom uit.

In zijn toespraak brak Tom ook een lans voor een budgethuurmarkt. Tom ziet ook hier een rol weggelegd voor sogent en dochter HuurInGent. “In het project van het toekomstige  S-gebouw aan de achterzijde van het Sint-Pietersstation willen we met dit idee aan de slag en  een 65-tal appartementen aanbieden via een budgethuurformule”, weet Tom.

Typerend voor de sociale en maatschappelijke aanpak van sogent zijn ook de parken die in elk groot nieuw project voorzien  worden (Oude Dokken, Fabiolalaan, Ecowijk Gantoise, …). Goed voor de nieuwe inwoners maar ook voor de bestaande buurtbewoners. sogent werkt deze legislatuur zo mee aan de realisatie van liefst zeven wijkparken.

Zeer duidelijk is ook de meerwaarde van de bedrijventerreinen waar sogent bij betrokken is:

-de UCO-site, waar gewerkt wordt aan een sociale economiecluster met op termijn werk  voor 900 werknemers;

-Eiland Zwijnaarde, waar rekening gehouden wordt met meer dan 3700 werkplaatsen;

-de Wiedauwkaai, waar er nu gesprekken (of reeds overeenkomsten) zijn voor een bedrijfszone van 3,7 ha en 209 VTE’s  – op een termijn van 5 jaar kunnen dat er 305 zijn; als het hele gebied van 14,5 ha in gebruik is kunnen ook hier meer dan 1000 mensen werken.

Lees de hele tekst van de speech op nieuwjaarstoespraak-sogent-27-januari-2017

Advertenties