sogent start renovatie NTG

A0_1.50_snede CC

 

 

 

 

 

Op 13 februari 2017 start de verbouwing van het stadstheater NTGent. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineert de werken. Die werken zijn ingrijpend, want omvatten zowel een deel renovatie als een deel nieuwbouw. “De oude theatertechnische uitrusting wordt vervangen en er komt een nieuwe laad- en loskade langs de zijgevel. In het voorjaar van 2018 zullen de werken afgerond zijn”, weet Tom, voorzitter van sogent.

Sogent is sinds zaterdag 18 februari 2016 eigenaar van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, beter gekend als het stadstheater NTGent. Met de overdracht van eigendom nam sogent ook de lopende erfpachtovereenkomst tussen NTGent en de Stad Gent over. Om het verder gebruik van het gebouw als theater te verzekeren, is een grondige renovatie aan de orde. De huidige technische installatie van de theatertrekken voldoet niet langer aan de Europese richtlijnen en de laad- en loskade is niet meer conform de huidige veiligheidsnormen.

sogent treedt daarom op als bouwheer in naam van NTGent en coördineert de structurele renovatie van de stadsschouwburg. De partners sloten een samenwerkingsovereenkomst af over de werken en de erfpacht.
‘De coördinatie van de verbouwing verloopt in nauw overleg tussen NTGent en sogent. NTGent kent het gebouw als thuisbasis door en door. De eisen van het toneelgezelschap op vlak van speelcomfort en technische ondersteuning zijn dan ook een uitgangspunt voor de verbouwing. Sogent heeft dan weer de expertise in huis om een dergelijke specifieke renovatie in goede banen te leiden. Samen zorgen we ervoor dat het stadstheater kan blijven bestaan en een mooie toekomst tegemoet gaat’, besluit Tom.
‘Dankzij deze verbouwing zal de infrastructuur van het stadstheater weer helemaal op punt staan. De komst van een nieuwe artistieke leiding en nieuwe artistieke visie zal alle kansen krijgen in een vernieuwd gebouw en een theaterinfrastructuur die aan alle hedendaagse normen beantwoordt’, vult Annelies Storms aan, schepen van Cultuur.

Renovatie en nieuwbouw

De renovatieopdracht omvat de vernieuwing van de theatertechnische uitrusting. De oude trekkenwand wordt nu nog manueel bediend aan de hand van stalen buizen waaraan doeken, decorelementen en spots hangen. Deze installatie wordt vervangen door een volautomatisch systeem. De wissel van decors zal daardoor in de toekomst een pak efficiënter en veiliger kunnen verlopen, gestuurd via de computer. In de toneeltoren worden ook de licht- en audiospecifieke installaties gemoderniseerd. De loges en het sanitair worden vernieuwd en de toegankelijkheid van het gebouw wordt verzekerd, onder meer door de toevoeging van een lift.

De nieuwbouw heeft betrekking op de zijgevel van het stadstheater. De aanbouw aan de zijde van het Sint-Baafsplein wordt afgebroken. In plaats daarvan komt een volledig nieuw volume voorzien van een nieuwe laad- en loskade. Hierdoor zullen de decorstukken en attributen rechtstreeks van de oplegger naar de scène gebracht kunnen worden. De laad- en loskade wordt volledig akoestisch ingepakt om alle mogelijk hinder van het laden en lossen voor de buurt te vermijden.

Het ontwerp van de verbouwing is van de hand van het Antwerpse bureau B-architecten. De werken worden uitgevoerd door de Gentse bouwonderneming Denys.

Z:B 900 projecten2015 projecten2015.01 Stadsschouwburg Gent

 Z:B 900 projecten2015 projecten2015.01 Stadsschouwburg Gent

 

 

 

 

Visualisatie van de nieuwe laad- en loskade (links) en de lifttoren (rechts), ontwerp (c) B-architecten.

Met zorg voor erfgoed

Het stadstheater is als ‘Koninklijke Nederlandse schouwburg’ sinds 1986 beschermd als monument ‘omwille van de historische waarde als schouwburggebouw in eclectische stijl gebouwd door Edmond De Vigne op het einde van de 19de eeuw.’

Hoewel de plaatsen van de ingrepen buiten de bescherming vallen, werden de werken toch grondig afgestemd met de dienst Monumentenzorg en Architectuur van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo zal een deel van de oude trekkenwand bewaard blijven als getuige van de theatertechnieken uit de jaren ’70 en vroeger. Ook zal er archeologisch onderzoek verricht worden bij de start van de grondwerken aan de kant van de aanbouw.

Investering

Om de investering te kunnen financieren voorziet het stadsbestuur een tussenkomst van 4,6 miljoen euro. Ook de Vlaamse Overheid voorziet een tussenkomst van 2 miljoen euro.

Praktisch

De start van de werken werd een aantal keer uitgesteld ten opzichte van de originele planning. Dat heeft te maken met het specifieke en complexe karakter van deze opdracht: het moderniseren van een theaterhuis in het hart van de stad. De partners wilden zeker zijn dat alle aspecten zoals akoestiek en impact op de programmatie van NTGent goed waren onderzocht alvorens de werken te starten. Zo worden mogelijke obstakels tijdens de uitvoering zoveel mogelijk vermeden.

Tijdens de verbouwing is het uiteraard niet mogelijk om er theatervoorstelling te programmeren. Dit betekent echter niet dat het Gentse stadstheater niet actief zal zijn in die periode. NTGent speelt tijdens deze periode in Arca, Minnemeers (waar een grotere tribune word geplaatst) en in de Minard Schouwburg. De première van ‘We Free Kings’ op maandag 6 maart 2017 heeft bij de collega’s van De Handelsbeurs onderdak gevonden en ‘Platform/ Onderworpen’ zal zijn Genste première kennen in de Theaterzaal van het Kunstencentrum Vooruit.

Advertenties