Biografie

Tom is al vele jaren politiek actief, maar nam pas in 2001 voor het eerst een mandaat op. Hij werd in oktober 2000 verkozen als gemeenteraadslid en werd door zijn collega’s meteen aangeduid als voorzitter van de sp.a-fractie. Hij zetelde in de meeste gemeenteraadscommissies en steunde vanop de meerderheidsbanken de ploeg van Frank Beke.

In december 2004 werd Tom Balthazar ook voorzitter van de Gentse afdeling van de sp.a. Hij nam snel een aantal nieuwe initiatieven, zoals de grote raadplegingronde ‘Een Sprong Vooruit’. Tom lanceerde een nieuw overlegmodel voor de opbouw van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aan vele Gentenaars werd los van enige partijband, maar omwille van hun inzet, deskundigheid of betrokkenheid gevraagd om mee te werken aan een plan voor het Gent van de toekomst.

In januari 2007 zette Tom de stap naar een uitvoerend mandaat. Hij werd schepen van milieu en sociale zaken, nadat hij in oktober 2006 herkozen werd als gemeenteraadslid met 3.494 voorkeurstemmen. Hij was van april 2007 tot 2013 ook voorzitter van de afvalintercommunale Ivago.
Als schepen werkte Tom samen met de stadsdiensten 18 beleidsnota’s uit: telkens zeer creatief en actiegericht.

Na het vertrek van Karin Temmerman naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers in september 2010, nam Tom een groot deel van haar bevoegdheden over. Hij werd dan schepen van milieu, stadsontwikkeling en wonen. Drie beleidsdomeinen met drie keer dezelfde grote uitdaging; werken aan een duurzame, aangename en leefbare stad. Hij werd ook voorzitter van het Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 werd Tom herverkozen met 5.466 voorkeurstemmen. Sinds januari 2013 is hij schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen en ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Woningent.

Professioneel was Tom Balthazar tot januari 2007 actief als advocaat en docent aan de Gentse universiteit. Hij heeft zich met de jaren sterk gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht en doctoreerde hierover in 2000. Hij gaf geregeld advies aan artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen en is lid van enkele ethische commissies.

Om zich ten volle kunnen inzetten als schepen, staakte Tom Balthazar in januari 2007 zijn werkzaamheden als actief advocaat. Hij blijft wel actief als hoofddocent medisch recht aan de Universiteit Gent.

Zijn inzet als gemeenteraadslid en schepen volgt op het engagement dat hem voordien dreef. Tom was lid van de raad van beheer van de Liga voor mensenrechten en van de lokale schoolraad Sint-Amandsberg-Oostakker. In zijn buurt is hij voorzitter van de sp.a-’wijkclub’ Gent-Oost.

Op 7 juni 2009 was Tom kandidaat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en haalde 21.864 voorkeurstemmen. In 2014 kreeg Tom 30.569 stemmen op de lijst voor het Europees Parlement.

Tom heeft steeds graag geschreven en werkte in de jaren ‘80 gedurende een drietal jaren als freelancejournalist bij De Morgen. Nadien schreef hij hoofdzakelijk juridische artikelen, naast bijdragen voor ‘Samenleving en Politiek’ en een rubriek als ‘ombudsman’ in het sp.a-ledenblad ‘Doen’. In september 2006 publiceerde hij het boekje ‘Gentenaar ben je nooit alleen’ en in april 2009 het boekje ‘Zuinig met Energie, Gul met Solidariteit’. In 2012 verscheen “Wat van ons allen is, moet dubbel zo goed verzorgd worden”.  In 2014 schreef hij naar aanleiding van de Europese verkiezingen het boekje “Het huis grondig verbouwen, en er toch blijven wonen”. Elk jaar organiseert Tom een klein poëziefestival.

Tom is opgegroeid in Sint-Amandsberg, maar woont al vele jaren in het centrum van de stad.

Hij is gehuwd en vader van twee dochters. Als er tijd over is, springt Tom in het zwembad of op de fiets.

Advertenties