Aankoop pand voor nachtopvang

De Stad Gent koopt in Nieuwland een pand aan voor de herlokalisatie van de nachtopvang en het sociaal pension. Het college stemde op vrijdag 3 september in met de aankoop. Eens de gemeenteraad in september het dossier goedkeurt, wordt het pand gesloopt en heropgebouwd voor de opvang van thuislozen.

Lees verder

Advertenties

Gent overlegt met ambassadeurs over situatie Roma

Tom Balthazar heeft samen met burgemeester Termont en OCMW-voorzitter Versnick op dinsdag 25 mei 2010 overleg gepleegd met de ambassadeurs van Bulgarije en Roemenië, en de consul van Slowakije, over de situatie van de Roma, zowel in hun thuislanden als in Gent. De Stad Gent wordt immers geconfronteerd met een opvangprobleem dat ze als lokale overheid niet alleen de baas kan.

De ambassadeurs en de consul erkennen de inspanningen die Gent doet en hebben begrip voor de situatie. Alle drie zijn ze bereid tot samenwerking. Het Europese niveau kwam meerdere malen ter sprake als belangrijkste politiek niveau om het probleem van achterstelling bij Roma aan te pakken. Het ultieme doel blijft uiteraard de verbetering van de levensomstandigheden van de Roma zowel hier als in hun thuislanden.

Lees verder

Nachtopvang in Gent breidt uit

De nachtopvang voor daklozen in Gent wordt vanaf dinsdag 15 december 2009 tot 15 maart 2010 uitgebreid met 50 bedden. Aan de Gasmeterlaan verzorgt CAW Artevelde in samenwerking met de Stad Gent en het OCMW Gent al een nachtopvang met 20 bedden voor volwassen en 4 voor hun kinderen. Deze locatie wordt uigebreid met 5 bedden voor volwassenen. Daarnaast voorziet CAW Artevelde ook extra nachtopvang met 15 bedden in een nieuwe locatie aan de Vlaamse Kaai 11. Het Rode Kruis zorgt tijdelijk ook voor extra winteropvang in de Port Arthurlaanlaan 99 in een verwarmde loods met 30 veldbedden en slaapzakken. Dat maakt een totaal van 74 slaapplaatsen voor nachtopvang tijdens de winterperiode.

Lees verder

Stadsbestuur schrijft brief aan Barroso

Gent wordt de laatste drie jaar geconfronteerd met een toenemende instroom van nieuwe EU-burgers, waarvan een groot deel tot de Roma-gemeenschappen behoren. Het stadsbestuur en OCMW ondernemen samen met de welzijnssector verschillende inspanningen om deze problematiek zo goed mogelijk te beheersen, maar de snelle en ongecontroleerde migratie-stroom zorgt voor een hele reeks problemen waar het stadsbestuur alleen geen antwoord kan op bieden.

Daarom schrijft het Gentse stadsbestuur nu de Europese overheden aan om verder aan te dringen op dringende maatregelen die de nodige concrete ondersteuning moeten geven aan lokale overheden om voor passende opvang en begleiding te zorgen.  Ook dringt Gent aan op het nemen van nodige maatregelen om de discriminatie waar de Roma het slachtoffer van zijn, en die recent nog werden aangetoond in het FRA-rapport, te bestrijden.

Klik hier om de volledige brief te lezen.

Week tegen armoede

Zaterdag 17 oktober 2009 is Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Wereldwijd komen mensen in armoede en hun verenigingen en medestanders naar buiten om aandacht te vragen voor hun situatie en armoede in het algemeen. In Gent organiseren de ‘Verenigingen waar armen het woord nemen’ om 19 uur een bijeenkomst aan de herdenkingssteen op het Sint-Pietersplein. Ook de Stad Gent verzet zich tegen armoede.
Lees verder

Vrije tijd betaalbaar voor iedereen

Networking
Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport-, culturele of jeugdactiviteiten, ook mensen in armoede. Maar vaak ontbreekt hen de financiële middelen. De Stad Gent, het OCMW Gent, de verenigingen waar armen het woord nemen, Samenlevingsopbouw Gent vzw en Kras vzw hebben samen het Netwerk Vrijetijdsparticipatie opgericht. Het Netwerk moet de drempels om aan vrijetijdsparticipatie te kunnen doen verlagen. Eén van de eerste actiepunten is de invoering van het 80/20 reglement, waardoor mensen in armoede 80 % van de gemaakte kosten voor hun deelname aan cultuur, sport of jeugdwerk terugbetaald krijgen.

Lees verder