Eerste samenlevingsprijs uitgereikt


Op donderdag 10 december 2009 reikte schepen Tom Balthazar de eerste Samenlevingsprijs uit. De Samenlevingsprijs maakt deel uit van het antidiscriminatie- en gelijkekansenbeleid van de Stad Gent. Met de toekenning van deze prijs geeft de Stad Gent personen, organisaties of professionals die werk maken van het samenleven in diversiteit, een duwtje in de rug.
22 kandidaten werden voorgedragen. Een onafhankelijke jury pikte er 3 laureaten uit. Zij ontvangen elk een geldsom van 1.000 euro, maar staan vooral ook symbool voor de inzet van de vele mensen en organisaties die elke dag opnieuw in hun directe leefomgeving het samen-leven in diversiteit waarmaken. De laureaten zijn de vrouwengroepering ‘Les Meufs’, het gezin Declerck-Sarbogardi en de organisatie De Tinten.

Bekijk hieronder de filmpjes over de drie laureaten.

Les Meufs

Het gezin Declerck-Sarbogardi

De Tinten

Lees verder

Advertenties

Gent eerste Belgische stad met non-discriminatieclausule

discriminatie(1)
‘Een non-discriminatiebeleid is een essentieel onderdeel van het actieve gelijke kansen- en diversiteitbeleid van de Stad Gent. Ook in haar relaties en overeenkomsten met derden wil de stad dit beleid verder vorm geven. Daarom hebben we beslist om vanaf nu een non-discriminatieclausule te gebruiken voor alle overheidsopdrachten en andere overeenkomsten die met derden worden aangegaan’, verklaart schepen Tom Balthazar. De clausule houdt in dat de Stad Gent geen werk- of contractuele relaties wenst te onderhouden met derden die discrimineren. Gent is de eerste Belgische stad die een non-discriminatieclausule invoert.

Lees verder

Nominaties voor samenlevingsprijs

09_WF0615_F_samenlevingsprijs_Pagina_2

Er zijn in Gent veel mensen die op hun eigen manier, bewust of onbewust, het samenleven in diversiteit bevorderen. Deze mensen verdienen niet alleen waardering, zij moeten ook de kans krijgen om hun boodschap over diversiteit breed uit te dragen. Tom Balthazar wil daarom met de samenlevingsprijs erkenning en zichtbaarheid geven aan concrete initiatieven die op een positieve manier omgaan met samenleven in diversiteit, hoe klein deze ook zijn.

Hij roept dan ook iedereen op om mensen of organisaties te nomineren voor de samenlevingsprijs. Deze prijs wordt gegeven aan wie zich op een inspirerende en bijzondere manier inzet voor diversiteit in onze samenleving. Op 10 december 2009 zal de Stad Gent de eerste samenlevingsprijzen uitreiken.

Lees verder