sogent belangrijk voor woningmarkt, parken en jobs in Gent

tom-balthazar-nieuwjaarsspeech-sogent-2017

 

 

 

 

 

Tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van sogent, in het Quantum Building op de kop van de Oude Dokken, legde Tom zwaar de nadruk op de grote maatschappelijke meerwaarde van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf.

Zo speelt sogent een grote rol om een passend antwoord te bieden op de grote woningvraag in Gent. “Als we studentenhuisvesting buiten beschouwing laten is bijna een derde van de ca 12.000 bekende geplande bijkomende woningen in Gent voorzien in lopende projecten van het stadsontwikkelingsbedrijf. Sogent voorziet nu, volgens recente interne becijferingen, een raming van zo’n 3364 woningen in alle lopende projecten – goed voor een nieuw huis voor 7000 tot 9000 mensen”, zegt Tom, voorzitter van sogent.

Een geraamd aantal van 888 eenheden, of zowat 26% van alle woningen op gronden en projecten van sogent, zijn voorzien als sociale woningen.  Daar komen nog eens zo’n 559 budgetwoningen bij, die onder bepaalde voorwaarden  tot 20% onder hun werkelijke vastgoedwaarde verkocht worden.

Op basis van ramingen kan ingeschat worden dat sogent over de gehele periode van realisatie van de 3364 geplande woningen 20 tot 28 miljoen € méér inkomsten zou kunnen ontvangen mocht het stadsontwikkelingsbedrijf al haar terreinen op marktwaarde verkopen, om louter marktconforme woningen te laten bouwen. “Sogent levert dus aanzienlijke financiële inspanningen die, ten onrechte, doorgaans  niet in rekening worden gebracht in het debat over wat de Stad Gent doet om wonen betaalbaar te houden”,  legt Tom uit.

In zijn toespraak brak Tom ook een lans voor een budgethuurmarkt. Tom ziet ook hier een rol weggelegd voor sogent en dochter HuurInGent. “In het project van het toekomstige  S-gebouw aan de achterzijde van het Sint-Pietersstation willen we met dit idee aan de slag en  een 65-tal appartementen aanbieden via een budgethuurformule”, weet Tom.

Typerend voor de sociale en maatschappelijke aanpak van sogent zijn ook de parken die in elk groot nieuw project voorzien  worden (Oude Dokken, Fabiolalaan, Ecowijk Gantoise, …). Goed voor de nieuwe inwoners maar ook voor de bestaande buurtbewoners. sogent werkt deze legislatuur zo mee aan de realisatie van liefst zeven wijkparken.

Zeer duidelijk is ook de meerwaarde van de bedrijventerreinen waar sogent bij betrokken is:

-de UCO-site, waar gewerkt wordt aan een sociale economiecluster met op termijn werk  voor 900 werknemers;

-Eiland Zwijnaarde, waar rekening gehouden wordt met meer dan 3700 werkplaatsen;

-de Wiedauwkaai, waar er nu gesprekken (of reeds overeenkomsten) zijn voor een bedrijfszone van 3,7 ha en 209 VTE’s  – op een termijn van 5 jaar kunnen dat er 305 zijn; als het hele gebied van 14,5 ha in gebruik is kunnen ook hier meer dan 1000 mensen werken.

Lees verder

Advertenties

Groendienst neemt de bakfiets

bakfietsGent vernieuwt, ook in de manier waarop de stadsdiensten zich verplaatsen. De Groendienst schakelt voortaan ook een elektrische bakfiets in. “Daarmee kan de Groendienst het beheer van kleinere groenzones in de binnenstad op een duurzame en flexibele manier uitvoeren”, vertelt Tom.

De onderhoudsploeg die het groen in de Tolhuiswijk en Portus Ganda beheert maakt als eerste gebruik van een elektrische fiets, die tot wel 180 kg gewicht kan vervoeren en waarmee de Groendienst hier alle kleinere beheerstaken kan uitvoeren. Op termijn kunnen nog meer onderhoudsploegen volgen.

Dergelijke elektrische bakfietsen bieden een duurzaam alternatief om waar mogelijk onze stad gezond en leefbaar te houden. Als straks het circulatieplan in voege treedt zal de Groendienst er zich ook vlot mee tussen de verschillende zones kunnen verplaatsen. “Als we ons vervoer herbekijken, vinden we allemaal wel alternatieven. De Groendienst heeft in het natuurvriendelijk beheer van onze parken altijd al een voortrekkersrol gespeeld. Dat ze nu ook de fiets inschakelt voor haar werkverkeer, is voor onze stad opnieuw een pluspunt”, besluit Tom.

Lees verder

Fietsbruggen zullen Gent met Parkbos verbinden

parkbos

 

 

 

 

 

 

Midden 2018 zullen fietsers die van het zuiden van Gent komen de stad veiliger kunnen bereiken via twee gloednieuwe fietsbruggen. “Het project kadert in de aanleg van de groenpool Parkbos in het zuiden van Gent”, vertelt Tom. “Centraal in die groenpool ligt de Oude Spoorwegbedding, waarop een fiets- en wandelas aangelegd wordt.”  De nieuwe bruggen verschijnen op de Oude Spoorweg van De Pinte naar Gent en overspannen de E40 en de Ringvaart / R4. Begin december ging de aannemer al van start met de voorbereidende werken. Op 10 januari 2017 gaven onder andere schepen Filip Watteeuw,  sp.a-gedeputeerde Peter Hertog en  minister Ben Weyts de aftrap van de werken met een eerste spadesteek.

De werken rond de fietsbruggen luiden de laatste fase in van de realisatie van de Oude Spoorweg. Deze fase behelst onder andere de aanleg van een fietspad tussen de Rijvisschestraat en de E40 en  de aanleg van twee fietsbruggen.

De nieuwe fietsas maakt onderdeel uit van de fietssnelweg tussen Gent, Deinze en Oudenaarde. Langs de veilige fietspaden kunnen fietsers op een snelle en milieuvriendelijke manier naar hun werk of school. In het weekend speelt de fietsas een belangrijke recreatieve rol om bezoekers van en naar het Parkbos te brengen. Het einde van de werken is voorzien midden 2018.

Tom en Filip Watteeuw huldigen nieuw fietspad in tussen Drongensesteenweg, Malem en Watersportbaan

wp_20161215_16_19_02_proOp donderdag 15 december 2016 huldigde Tom een nieuw stuk fietspad langs de Leie in. Samen met collega Filip Watteeuw fietste Tom het fietspad in tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan aan de Watersportbaan. Het nieuwe fietspad is met een brug over de Leie verbonden met de wijk Malem. “Hierdoor ontstaat er een goede verbinding vanaf de nieuwe woonwijk  Alsberghe – Van Oost, Malem en de Leiekaai naar de binnenstad. Dit is een nieuwe veilige fietsdoorsteek in een groene omgeving”, legt Tom uit.

In het gebied tussen de Drongensesteenweg en de Watersportbaan staan ook nog heel wat andere projecten op stapel. “Zo zal de natuur hier meer ruimte krijgen in het toekomstige Park Halfweg en de Malemmeersen van Natuurpunt, en aan de Noorderlaan komt onder andere het nieuwe dierenasiel”, weet Tom.

Lees verder

Tom en Elke Decruyenaere houden warm pleidooi voor opgroeien in de stad

CkrFeIeWUAA78V9Oktober was de Jong en Wijze Maand in Gent. Het werd een maand vol leuke activiteiten voor kinderen, jongeren en hun ouders. Met de stad als natuurlijk biotoop. Samen met collega Elke Decruyenaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, houdt Tom een warm pleidooi voor opgroeien in de stad.

‘Sterker nog: er is geen betere plaats om op te groeien dan in de stad.’

Pleidooi voor de stad

Te veel lawaai, te veel luchtvervuiling, te veel auto’s, te weinig groen, te weinig speelruimte: de stad heeft niet bepaald een kindvriendelijk imago. Nog altijd ontvluchten heel wat jonge gezinnen de stad, op zoek naar een betaalbare woning, een plek waar ze niet bang hoeven af te wachten of er nog plaats zal zijn in de crèche, de school of zelfs de jeugdbeweging.

Toch pleiten we ervoor om een woning en een school  in de stad te kiezen. Sterker nog: er is geen betere plaats om op te groeien dan in de stad.

Steeds meer mensen wonen steeds dichter samen. We moeten het concept stad daarom een nieuwe invulling geven. Kind- en jeugdvriendelijkheid vormen daarbij een mooie leidraad waarvan iedereen beter wordt.

Een vaak aangehaalde reden om de stad te verlaten is het autoverkeer en de daaruit voortvloeiende onveiligheid en ongezonde leefomgeving. (En ruimtegebrek. En lawaai.) Welnu: in Gent stijgt jaar na jaar het aantal fietsers. Letterlijk en figuurlijk een belangrijke omwenteling, want stadsbewoners zijn de mobiliteit van hun stad op die manier zelf aan het heruitvinden. Door stappen, trappen en openbaar vervoer zo veel mogelijk te steunen, maken we de stad kindvriendelijker.

Een ander voorbeeld is het ombouwen van speelplaatsen: betonnen kooien worden groene en avontuurlijke parkjes, die zo veel mogelijk worden opengesteld voor de buurt. De helft van de Gentse speelplaatsen ondergaat die transformatie. Ook op andere beleidsdomeinen zoals wonen (meer gezinsvriendelijke woningen), groen (parken als tuinen voor alle Gentenaars) en vrijetijdsbesteding (aandacht voor de jeugd tijdens de Gentse Feesten) blijkt telkens weer: een kindvriendelijke stad, daarvan wordt iederéén beter.

Kinderen die opgroeien in de stad leren samen te leven, niet alleen op school, maar ook in hun vrije tijd. Diversiteit maakt deel uit van hun dagelijkse leven. Zo leren ze verschillende codes en talen te hanteren waar ze op de werkvloer en in hun sociale leven veel voordeel uit kunnen halen. We beweren niet dat zoiets vanzelf gaat, maar met de keuze voor een school in de stad kom je al een heel eind.

Wat met die wachtlijsten in kinderopvang en het kamperen voor de schoolpoort? De mediagenieke tentenkampen hebben hun effect niet gemist. Na de inhaalbeweging in de kinderopvang zijn intussen de scholen ook serieus aan het uitbreiden. Vraag dat maar aan onderwijsminister Crevits, voor wie een bouwhelm tegenwoordig tot haar vaste outfit behoort.

Nogal wat mensen maken zich ook zorgen over concentratiescholen. Zal het onderwijs voor zoon- of dochterlief wel van voldoende hoogstaande kwaliteit zijn als er op de speelplaats zes talen worden gesproken? Het is een begrijpelijke vraag, want vele ouders zijn nog naar veelal witte scholen gegaan. Maar keer op keer blijkt uit onderzoek dat de kleur van de medeleerlingen er niet toe doet. Of een school slaagt in haar ambitie om zowel sterkere als minder sterke leerlingen degelijk en krachtig op te leiden, hangt af van de sterkte van het team. Want: motivatie werkt aanstekelijk. En hier heeft de stad een groot voordeel: problemen als vroegtijdig schoolverlaten, een taalachterstand of een beperkte ouderbetrokkenheid kunnen grondig worden aangepakt. De stad heeft immers middelen ter beschikking die een kleine gemeente niet heeft. Geflankeerd door de stadsdiensten zetten scholen tal van projecten op die de stedelijke uitdagingen het hoofd bieden, van betaalbare schoolmaaltijden tot een heus Onderwijscentrum dat leerkrachten en directies heel concreet ondersteunt.

Op school leer je veel meer dan optellen, Latijn en mechanica. Wie schoolloopt in de stad, wordt erop voorbereid om als actieve burger in de veelkleurige samenleving te staan.

De stad is de beste school van de toekomst.

Tom opent ontdekkingsvijver Jan Hublé en blotevoetenpad in Bourgoyen

wp_20161026_012

 

 

 

 

 

Op woensdag 26 oktober zijn  de schepvijver Jan Hublé en het blotevoetenpad in de Bourgoyen-Ossemeersen feestelijk geopend door Tom en een hoop enthousiaste schoolkinderen.

“Kinderen hebben ruimte nodig”, zegt Tom. “Om te ontdekken, te ravotten en te spelen. Maar ook om te leren. Met de aanleg van een nieuwe educatieve zone in de Bourgoyen nemen we opnieuw een initiatief waarbij kindvriendelijkheid hoog in het vaandel wordt gedragen. De zone, vlakbij het bezoekerscentrum aan de Driepikkelstraat in Mariakerke, is een nieuwe ontdekkingstuin voor scholen en gezinnen, waar tegelijk ook plaats is voor natuureducatieve spelen.”

Aan de overkant van het natuurcentrum is een schepvijver en een blotevoetenpad ingehuldigd. “Kinderen kunnen hier zand tussen hun tenen voelen en ervaren hoe het is om te stappen door plassen, over steentjes, over hout en kort en lang gras”, lacht Tom. De U-vormige schepvijver wordt opgedragen aan prof. dr. Jan Hublé (1923-2009), pionier van de natuurbescherming in Gent. Tussen de vijver en het pad ligt een grasveld dat als evenementenpleintje kan dienen. Vanaf 3 november zal  hier de  fototentoonstelling ‘Vlaamse natuur in beeld’ van Argus en Natuurpunt te zien zijn.

Lees verder

Rabotpark verdubbelt in oppervlakte

225636-img_4065-03772e-large-1474875133Begin oktober 2016 start de aanleg van een nieuw deel van het Rabotpark. Het park breidt uit tot voorbij de fiets- en trambrug. In het voorjaar van 2017 zal dit deel klaar zijn. Later wordt ook de zone naast de gashouders aangelegd.

‘Het Rabotpark moet uiteindelijk een wijkpark worden van 5,2 hectare groot. Het verdubbelt in oppervlakte’, legt Tom uit. De uitbreiding gebeurt in twee stappen. Nu start de aannemer in opdracht van de Stad Gent met het eerste deel.

‘De grote uitdaging is om de delen langs beide kanten van de tram- en fietsbrug met elkaar te verbinden tot één park’, weet Tom. De wandeldreef van het Rabotpark zal onder de brug doorlopen naar de Blaisantwijk.  De Biervlietstraat wordt uitgebroken, er komt park in de plaats. Er komen ook  zit-en picknickbanken en en nieuwe speelzone. ‘Alles samen wordt dit  een mooie groene long voor deze buurt in volle ontwikkeling’,  besluit Tom.

Lees verder