Afval op de Graslei en Korenlei

Naar aanleiding van een vraag in de gemeenteraad, gaf schepen Balthazar volgend antwoord over de problematiek van achtergelaten afval aan de Gras- en Korenlei na een zonnige dag of avond:

“Allereerst wil ik graag benadrukken dat noch IVAGO, noch de milieudienst, noch politie of gemeenschapswachten, noch de burgemeester of ikzelf de eerste verantwoordelijken zijn voor het zwerfvuil. Niet op de Gras- en Korenlei, en ook in de andere buurten van onze stad.
Integendeel; gisteren hebben wij samen met 1500 geëngageerde Gentenaars onze stad een stukje properder gemaakt op de Gentsche Gruute Kuis. Het succes van dit initiatief toont aan dat er echt veel mensen bezorgd zijn om een propere leefomgeving. Helaas, blijven er nog veel te veel personen het normaal vinden om afval respectloos en schaamteloos weg te gooien of achter te laten.

De problematiek van achtergelaten afval aan de Gras- en Korenlei na een zonnige dag of avond is een jaarlijks terugkerend fenomeen en is steeds pijnlijk om te moeten vaststellen.

Lees verder

Advertenties

Gruute Kuis was een succes: Merci!

Ivago en de Stad Gent blikken tevreden terug op de Gentsche Gruute Kuis. 1500 vrijwilligers waren op meer dan 65 plaatsen op pad om hun straat, plein of park schoon te maken. Daarmee gaven zij een krachtig signaal naar alle medebewoners dat ze houden van een propere stad én bereid zijn er ook zelf de handen voor uit de mouwen te steken. Alles bij elkaar verzamelden de vrijwilligers, IVAGO en de stadsdiensten zo’n 15.000 kg zwerfafval en sluikstorten. Dat is de inhoud van 2.000 vuilniszakken!

Voor de medewerkers van IVAGO en de stadsdiensten betekent deze spontane inzet een steuntje in de rug voor de inspanningen die ze elke dag opnieuw leveren om de stad schoon te houden.

Het probleem is hier niet mee opgelost, maar het is een signaal dat kan tellen. Merci aan iedereen die meehielp. De strijd voor een propere stad gaat elke dag verder.

25 maart: Gentsche Gruute Kuis

Net zoals vorig jaar organiseren IVAGO en de diensten van stad Gent samen met heel wat Gentenaars de Gentsche gruute kuis. Vorig jaar registreerden we 65 initiatieven en namen zo’n 1000-tal burgers deel aan de eerste editie van de Gentsche gruute kuis. Dit jaar willen we die opkomst graag evenaren.
Spreek dus je buren, familie, vrienden of vereniging aan. Overleg hoe je op zondag 25 maart opnieuw mee de handen uit de mouwen steekt. Ontdek hier hoe je als particulier kan deelnemen.

Ook scholen krijgen de kans om dit jaar deel te nemen. Zij kunnen tijdens de maand maart op een schooldag een opruimacties plannen. Meer informatie over de mogelijkheden voor scholen vind je hier.

Schoon feesten in Gent

De Stad Gent en IVAGO maken verder werk van afvalarme feesten en zetten daarbij in eerste instantie in op de evenementen die de Stad Gent zelf organiseert of ondersteunt.

Daarbij wordt de aanpak van het afvalbeheer afgestemd op de grootte van het evenement: een pragmatische aanpak voor hele kleine feestjes, standaarden voor reguliere evenementen en maatwerk voor de hele grote evenementen. IVAGO voorziet voor elk een aangepaste dienstverlening. Organisatoren zijn mee verantwoordelijk. Waar afval voorkomen niet kan, wordt sorteren verplicht. De nieuwe werkwijze gaat in september 2011 van start.

Lees verder

Gentsche gruute kuis was groot succes

Meer dan 900 vrijwilligers staken op zondag 27 maart de handen uit de mouwen. Liefst 57 initiatieven sloten zich aan bij de grote Gentse schoonmaakactie. Tom Balthazar blikt tevreden terug:  “Het was fijn om zoveel mensen enthousiast aan het werk te zien. Daarmee is het probleem van zwerfvuil en sluikstorten natuurlijk niet opgelost, dat weet iedereen. Maar al deze mensen hebben nu wel aangetoond dat dit een belangrijk thema is.” Uit onderzoek blijkt inderdaad dat een propere buurt hoog op de prioriteitenlijst staat. Afval op straat is een ergernis voor veel mensen. “Het initiatief wordt volgend jaar zeker herhaald, al hopen we natuurlijk om dan heel wat minder werk te hebben…” besluit Tom Balthazar.

IVAGO lanceert e-loket

Op maandag 07 maart stelde voorzitter Tom Balthazar het nieuwe elektronisch loket van IVAGO voor. “Met dit loket heb je 24 uur op 24 toegang tot je persoonlijk klantendossier. Je kan nagaan hoeveel gratis beurten op de recyclageparken er nog resten, het saldo voor je groene en grijze container controleren, je verhuis melden of een grofvuilophaling boeken. Het is heel praktisch en eenvoudig”.

Waarom een e-loket?

De tijd van de simpele huisvuilophaling ligt reeds lang achter ons. De IVAGO-klanten hebben een grijze en/of groene container met een elektronische gegevensdrager, de ophaalwagens zijn uitgerust met boordcomputers, bezoeken aan recyclageparken worden geregistreerd en het gewicht bijgehouden, de ophaling voor grofvuil kan je aanvragen… Dit alles vergt een erg omvangrijk databeheer.  

Lees verder

Gentsche Gruute Kuis

Op zondag 27 maart 2011 krijgt Gent een grondige poetsbeurt. Op die dag vindt de Gentsche gruute kuis plaats en de inwoners van de stad spelen daarin een hoofdrol. Zwerfvuil opruimen, onkruid wieden op voet- en fietspaden, een buurtparkje proper maken, blikjes uit het water vissen… het kan allemaal.

IVAGO en de Stad Gent roepen verenigingen, jeugdorganisaties, buurt- en wijkcomité’s, maar ook individuele burgers op om die dag mee de handen uit de mouwen te steken.

Er zijn ludieke affiches en kaartjes om de buurt voor de actie warm te maken. Daarnaast stelt IVAGO vuilniszakken, grijpers, handschoenen en veiligheidshesjes ter beschikking. En wie meedoet kan rekenen op een vieruurtje of aperitief.

Voor meer informatie en om in te schrijven, kan  men vanaf donderdag 3 februari 2011 terecht op de website http://www.gentschegruutekuis.be.