Klimaatadaptatieplan: Gent werkt strategie en 84 acties uit voor aanpassing aan klimaatverandering

Op de Gentse gemeenteraad van 26 september is het Gents klimaatadaptieplan 2016-2019 goedgekeurd.

Met een ambitieus klimaatplan levert Gent al heel wat inspanningen om energieverbruik en broeikasgassen terug te dringen en klimaatveranderingen binnen de perken te houden.  Al in 2009, toen Tom bevoegd schepen van Milieu was,  ondertekende Gent als eerste stad in Vlaanderen het Burgemeestersconvenant, een initiatief om lokale besturen te mobiliseren tegen klimaatverandering. “Maar we kunnen de klimaatverandering natuurlijk niet helemaal tegenhouden”, zegt Tom.

Een grafiek van het KMI spreekt boekdelen:

grafiek-weer

 

 

 

 

(Bron: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/66940-Artikels.html?view=25246729)

We merken allemaal dat ons klimaat effectief verandert en dat er zeker de laatste jaren voortdurend weerrecords sneuvelen.  2016 wordt mogelijk het warmste jaar sinds de metingen, afgelopen juni was de natste ooit,…  Het houdt niet op. Die klimaatverandering is het meest voelbaar in steden: de vele verhardingen houden hier de warmte vast, waardoor het in Gent centrum gemiddeld drie graden warmer is dan daarbuiten. Bij extreme regenbuien kan het water niet altijd wegvloeien.

“We moeten Gent dan ook aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Met een heus klimaatadaptieplan, gecoördineerd door collega Tine Heyse, willen we nu via een uitgekiende strategie en maar liefst 84 concrete acties garanderen dat Gent ook in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te leven”, weet Tom.

Cruciaal is meer ruimte voor groen en water. Tom: “Als schepen van Openbaar Groen zet ik hard in op onder andere de ontwikkeling van grote groenpolen zoals de Gentbrugse Meersen, meer wijkparken en bomen in de stad. Maar ook in stadsontwikkeling trekken we aan de kar. Een goed voorbeeldproject in ons klimaatadaptatieplan is het Kettingplein in de Brugse Poort. Van een volledig verhard plein maken we hier een groen plein met aandacht voor wateropvang en comfort op het dagen.”

Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het Gentse Klimaatadaptatieplan ingediend bij Europa. Zo geven we invulling aan ons engagement om samen te werken aan een klimaatrobuust Europa.

Lees verder

Advertenties

Gent stimuleert voorgevelisolatie

225255-artikel-afb-338x308-eb6018-original-1474384952

 

 

 

 

 

Steeds meer Gentenaars willen hun voorgevel isoleren. “De Stad Gent stimuleert deze positieve tendens nu met vernieuwde, heldere technische richtlijnen voor het aanvragen van vergunningen”,  weet Tom.  “De technische richtlijnen moeten het de aanvrager gemakkelijk maken om meteen een goed dossier in te dienen.”

De voordelen zijn duidelijk. Een goed geïsoleerd huis is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook goed voor het klimaat.

De nieuwe richtlijnen zijn te vinden op

https://stad.gent/wonen-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/stedenbouwkundige-vergunningen/richtlijn-voorgevelisolatie

Lees verder

Stad Gent investeert in ambitieuze, energiezuinige stadsontwikkeling

215974-krook-590f2b-original-1467269348

 

 

 

Op 27 juni 2016 keurde de Gentse gemeenteraad een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Stad en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. ‘De Stad Gent investeert 1 miljoen euro in  stadsontwikkelingsprojecten van sogent om de energieambitie van deze projecten op te drijven’ zegt Tom, voorzitter van sogent en schepen van stadsontwikkeling.

Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn zonder negatieve impact op het klimaat. ‘Woningen en gebouwen moeten energiezuiniger worden om die ambitie waar te maken’ legt Tom uit.

Er zijn drie projecten vastgelegd die ondersteuning krijgen: het realiseren van woningen met een zeer hoge energieprestatie in Ecowijk Gantoise, de CO2-neutrale verwarming via bodemwarmte van de overdekte publieke ruimte in het Wintercircus en de energiestudie van cohousingprojecten in Bijgaardehof.

Lees verder

Lid van de Raad van Bestuur van Klimaatalliantie

Op de Algemene Vergadering van de Klimaatalliantie van Europese Steden gisteren in Sankt Gallen is Tom Balthazar verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van de alliantie. De Klimaatalliantie is een Europees netwerk van lokale overheden die samen maatregelen nemen tegen de klimaatverandering.

Bekijk hier de pagina over Gent op de website van de Europese Klimaatalliantie.

Op de foto: Tom Balthazar met Rabin Baldewsingh, wethouder Duurzaamheid van Den Haag, eveneens nieuw lid van de Raad van Bestuur van de Klimaatalliantie.

dekentjes vervangen terrasverwarming

Gentse horecazaken die geen milieuonvriendelijke en dure buitenterrasverwarming, plaatsen, kunnen vanaf 1 maart 2012 bij de Milieudienst van de Stad Gent terecht voor gratis warme fleecedekentjes van het Gents Klimaatverbond.
Tijdens de koude wintermaanden zijn kacheltjes en verwarmende lampen op buitenterrassen voor sommige uitbaters een troef om klanten aan te trekken. Want dat beetje warmte doet deugd.
Maar deze terrasverwarming warmt vooral de buitenlucht op. Terrasverwarming is erg inefficiënt, de meeste energie gaat onmiddellijk verloren.
Een terrasverwarmer betekent ook een financiële kost voor de uitbater. Hij betaalt voor de aankoop van een toestel op gas al gauw 400 tot 2000 euro. Een verwarmer op elektriciteit kost 250 tot 900 euro.
Bovendien zorgt al dat energieverbruik voor heel wat CO2-uitstoot. Het dagelijks verbruik van één gaskachel kan je vergelijken met het verbruik van een gezin van vier personen om het huis te verwarmen, te koken en warm water te gebruiken gedurende twee dagen.

Horeca-uitbaters die hun klanten op het buitenterras op een andere comfortabele manier willen verwennen, krijgen nu van de Milieudienst van de Stad Gent gratis fleecedekentjes.
De dekentjes zullen de slogan ‘Op zoek naar warmte?’ dragen. In ruil tekenen de horeca-uitbaters een charter waarmee ze zich engageren geen terrasverwarming te gebruiken. Alle horeca-uitbaters die hiervoor kiezen, krijgen ook een vermelding op de website van het Gents Klimaatverbond, zodat hun duurzaam ondernemen kan leiden tot extra promotie.

De Stad Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat alles wat er in Gent gebeurt tegen dan bijna geen impact meer heeft op het klimaat.
Om die ambitieuze doelstelling te bereiken, richtte de Stad Gent het Gents Klimaatverbond op. Dat wil zoveel mogelijk Gentenaars, bedrijven, verenigingen, scholen,… samenbrengen in het streven naar klimaatneutraliteit. Ook horeca-uitbaters kunnen nu hun steentje bijdragen. Wie meedoet, wordt vermeld op http://www.gentsklimaatverbond.be

Gentenaars krijgen subsidie voor elektrisch voertuig of CNG wagen

Als eerste stad in Vlaanderen introduceert Gent een nieuwe subsidie om het milieuvriendelijke vervoer aan te moedigen. Het reglement richt zich tot particulieren en tot taxidiensten, koerierdiensten en autodeelorganisaties. De subsidie is bedoeld voor de aankoop van nieuwe, propere voertuigen en fietsen, waarbij de subsidiebedragen variëren van 250 euro voor een elektrische fiets voor privégebruik over 1.000 euro voor een CNG-wagen (Compressed Natural Gas) tot 5.000 euro voor een elektrische wagen voor autodeelorganisaties. Met deze subsidie moedigt de Stad het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen aan. Zo moet de stedelijke luchtverontreiniging en de CO²-uitstoot op termijn dalen, het doel van het initiatief.

Lees verder