Klimaatadaptatieplan: Gent werkt strategie en 84 acties uit voor aanpassing aan klimaatverandering

Op de Gentse gemeenteraad van 26 september is het Gents klimaatadaptieplan 2016-2019 goedgekeurd.

Met een ambitieus klimaatplan levert Gent al heel wat inspanningen om energieverbruik en broeikasgassen terug te dringen en klimaatveranderingen binnen de perken te houden.  Al in 2009, toen Tom bevoegd schepen van Milieu was,  ondertekende Gent als eerste stad in Vlaanderen het Burgemeestersconvenant, een initiatief om lokale besturen te mobiliseren tegen klimaatverandering. “Maar we kunnen de klimaatverandering natuurlijk niet helemaal tegenhouden”, zegt Tom.

Een grafiek van het KMI spreekt boekdelen:

grafiek-weer

 

 

 

 

(Bron: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/66940-Artikels.html?view=25246729)

We merken allemaal dat ons klimaat effectief verandert en dat er zeker de laatste jaren voortdurend weerrecords sneuvelen.  2016 wordt mogelijk het warmste jaar sinds de metingen, afgelopen juni was de natste ooit,…  Het houdt niet op. Die klimaatverandering is het meest voelbaar in steden: de vele verhardingen houden hier de warmte vast, waardoor het in Gent centrum gemiddeld drie graden warmer is dan daarbuiten. Bij extreme regenbuien kan het water niet altijd wegvloeien.

“We moeten Gent dan ook aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Met een heus klimaatadaptieplan, gecoördineerd door collega Tine Heyse, willen we nu via een uitgekiende strategie en maar liefst 84 concrete acties garanderen dat Gent ook in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te leven”, weet Tom.

Cruciaal is meer ruimte voor groen en water. Tom: “Als schepen van Openbaar Groen zet ik hard in op onder andere de ontwikkeling van grote groenpolen zoals de Gentbrugse Meersen, meer wijkparken en bomen in de stad. Maar ook in stadsontwikkeling trekken we aan de kar. Een goed voorbeeldproject in ons klimaatadaptatieplan is het Kettingplein in de Brugse Poort. Van een volledig verhard plein maken we hier een groen plein met aandacht voor wateropvang en comfort op het dagen.”

Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het Gentse Klimaatadaptatieplan ingediend bij Europa. Zo geven we invulling aan ons engagement om samen te werken aan een klimaatrobuust Europa.

Lees verder

Advertenties

Stad Gent investeert in ambitieuze, energiezuinige stadsontwikkeling

215974-krook-590f2b-original-1467269348

 

 

 

Op 27 juni 2016 keurde de Gentse gemeenteraad een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Stad en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. ‘De Stad Gent investeert 1 miljoen euro in  stadsontwikkelingsprojecten van sogent om de energieambitie van deze projecten op te drijven’ zegt Tom, voorzitter van sogent en schepen van stadsontwikkeling.

Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn zonder negatieve impact op het klimaat. ‘Woningen en gebouwen moeten energiezuiniger worden om die ambitie waar te maken’ legt Tom uit.

Er zijn drie projecten vastgelegd die ondersteuning krijgen: het realiseren van woningen met een zeer hoge energieprestatie in Ecowijk Gantoise, de CO2-neutrale verwarming via bodemwarmte van de overdekte publieke ruimte in het Wintercircus en de energiestudie van cohousingprojecten in Bijgaardehof.

Lees verder

Stad Gent geeft opnieuw negatief advies in project Zeeschelde

De Stad Gent gaf eerder dit jaar negatief advies over de ontheffingsvraag van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) voor de opmaak van een project-MER ‘Sigmaplan Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’. Deze week besliste het college van burgemeester en schepenen om ook de aangepaste ontheffingsvraag negatief te adviseren. De aangebrachte aanpassingen geven immers geen voldoende antwoord op de vragen en bedenkingen van het stadsbestuur. “Met dit negatieve advies spreekt de Stad Gent zich opnieuw uit tégen de voorliggende plannen van W&Z om de getijdenwerking van de Schelde te halen en de Zeeschelde bevaarbaar te maken voor pleziervaart”, zegt Tom Balthazar.  Lees verder

Geef boeken een tweede leven

Vanaf september tot eind december 2012 biedt de Milieudienst van de Stad Gent iedereen de kans om eenmalig gratis een standplaats uit te baten op de zondagse boekenmarkt aan de Ajuinlei/Recollettenlei. Een prima gelegenheid om oude, gelezen, nog intacte boeken te verkopen en ze een tweede leven te geven.

Gratis standplaats

Wie thuis een stapel boeken heeft liggen die hij niet meer leest en waar hij vanaf wil, kan ze naar de kringloopwinkel brengen. Een andere mogelijkheid is ze zelf verkopen. Dat kan gemakkelijk op de tweedehandsboekenmarkt. Vanaf september tot eind december 2012 kan men het als particulier uitproberen en eenmalig een gratis standplaats aanvragen. De Milieudienst maakt het iedereen gemakkelijk en zorgt ook voor een boekenstalletje. Zo hoeft men zelf geen tafels te voorzien. Men hoeft het stalletje alleen maar ter plekke af te halen en op te zetten.

Lees verder

Lid van de Raad van Bestuur van Klimaatalliantie

Op de Algemene Vergadering van de Klimaatalliantie van Europese Steden gisteren in Sankt Gallen is Tom Balthazar verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van de alliantie. De Klimaatalliantie is een Europees netwerk van lokale overheden die samen maatregelen nemen tegen de klimaatverandering.

Bekijk hier de pagina over Gent op de website van de Europese Klimaatalliantie.

Op de foto: Tom Balthazar met Rabin Baldewsingh, wethouder Duurzaamheid van Den Haag, eveneens nieuw lid van de Raad van Bestuur van de Klimaatalliantie.

Gentenaars krijgen subsidie voor elektrisch voertuig of CNG wagen

Als eerste stad in Vlaanderen introduceert Gent een nieuwe subsidie om het milieuvriendelijke vervoer aan te moedigen. Het reglement richt zich tot particulieren en tot taxidiensten, koerierdiensten en autodeelorganisaties. De subsidie is bedoeld voor de aankoop van nieuwe, propere voertuigen en fietsen, waarbij de subsidiebedragen variëren van 250 euro voor een elektrische fiets voor privégebruik over 1.000 euro voor een CNG-wagen (Compressed Natural Gas) tot 5.000 euro voor een elektrische wagen voor autodeelorganisaties. Met deze subsidie moedigt de Stad het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen aan. Zo moet de stedelijke luchtverontreiniging en de CO²-uitstoot op termijn dalen, het doel van het initiatief.

Lees verder