Stadsbestuur schrijft brief aan Barroso

Gent wordt de laatste drie jaar geconfronteerd met een toenemende instroom van nieuwe EU-burgers, waarvan een groot deel tot de Roma-gemeenschappen behoren. Het stadsbestuur en OCMW ondernemen samen met de welzijnssector verschillende inspanningen om deze problematiek zo goed mogelijk te beheersen, maar de snelle en ongecontroleerde migratie-stroom zorgt voor een hele reeks problemen waar het stadsbestuur alleen geen antwoord kan op bieden.

Daarom schrijft het Gentse stadsbestuur nu de Europese overheden aan om verder aan te dringen op dringende maatregelen die de nodige concrete ondersteuning moeten geven aan lokale overheden om voor passende opvang en begleiding te zorgen.  Ook dringt Gent aan op het nemen van nodige maatregelen om de discriminatie waar de Roma het slachtoffer van zijn, en die recent nog werden aangetoond in het FRA-rapport, te bestrijden.

Klik hier om de volledige brief te lezen.

Advertenties

Gent eerste Belgische stad met non-discriminatieclausule

discriminatie(1)
‘Een non-discriminatiebeleid is een essentieel onderdeel van het actieve gelijke kansen- en diversiteitbeleid van de Stad Gent. Ook in haar relaties en overeenkomsten met derden wil de stad dit beleid verder vorm geven. Daarom hebben we beslist om vanaf nu een non-discriminatieclausule te gebruiken voor alle overheidsopdrachten en andere overeenkomsten die met derden worden aangegaan’, verklaart schepen Tom Balthazar. De clausule houdt in dat de Stad Gent geen werk- of contractuele relaties wenst te onderhouden met derden die discrimineren. Gent is de eerste Belgische stad die een non-discriminatieclausule invoert.

Lees verder