Een vredesmonument voor Gent

In de Gentbrugse Meersen wordt deze zomer een opvallend monument gebouwd; een houten, twintig meter lange vredesvlag met een uitkijkpost van zeven meter hoog. Het nieuwe vredesmonument  komt in het zuidelijke deel van de Gentbrugse Meersen, in het Vredesbos dat in 2008 geplant werd met de burgemeesters van Hiroshima en Volgograd.

Een pad nodigt wandelaars uit om naar het vredesmonument te stappen. Maar pas vlakbij het monument aangekomen, zullen wandelaars ontdekken dat het monument ook betreedbaar is langs een reeks trappen binnenin. Naarmate wandelaars de trappen hoger en hoger beklimmen valt er steeds meer licht binnen. Boven gekomen is het prachtige, vredevolle utizicht op de Gentbrugse Meersen vanop de zeven meter hoge uitkijkpost het hoogtepunt.

De witte bekleding van het monument verwijst naar de witte vredesvlag.  Oorspronkelijk zou het monument in wit beton opgetrokken worden, maar uiteindelijk werd voor hout gekozen. Het ontwerp werd in december al goedgekeurd, de werken moeten starten in juni. De inhuldiging is gepland in oktober.

Advertenties

Yebo/Yes – Gent-Mangaung: een portret

Van vrijdag 3 september tot en met zondag 3 oktober 2010 vindt de fototentoonstelling Yebo-Yes plaats in de Zebrastraat 32/001.
Het gaat om een tentoonstelling van twee jonge fotografen, Oliver Dowdle en Jonas Posman, de een uit Mangaung (Zuid-Afrika), de ander uit Gent. Ze wisselden in 2009 een maand van woonplek, met als resultaat een portret van beide steden door de verwonderde ogen van een buitenstaander. De fototentoonstelling laat het publiek kennismaken met verrassende verschillen en gelijkenissen tussen de partnersteden Gent en Mangaung.

Gent helpt slachtoffers overstromingen Pakistan

In Pakistan hebben meer dan 15 miljoen mensen huis en bezittingen verloren door de overstromingen. Mensen drinken vervuild water, waardoor ziekts uitbreken. Infrastructuur en oogsten zijn vernield. Er is niet voldoende te eten en ondervoeding dreigt. De internationale gemeenschap en vele hulporganisaties zetten noodhulpacties op. Deze kosten handenvol geld, maar zijn van levensbelang voor de getroffen bevolking. Noodhulporganisaties zijn hierin gespecialiseerd en beschikken over de nodige kennis en materialen om dat doeltreffend te doen. De Stad Gent ondersteunt deze inspanningen. Tom Balthazar: ” De Stad Gent is internationaal solidair en wil ook in noodsituaties kunnen helpen. Daarom bestaat al enkele jaren een budget voor noodhulp van jaarlijks 15.000 euro dat in schijven van 5.000 euro wordt toegekend. Het college van burgemeester en schepenen zal op advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking aan de gemeenteraad voorstellen om een bedrag van 5.000 euro uit dit budget ter beschikking te stellen van de hulpverleners.” Lees verder

Gent werkt mee aan Wachtnacht

De Stad Gent is mede-organisator van De Wachtnacht op zaterdag 11 september 2010 op het Sint-Pietersplein. Samen met de ngo coalitie 2015 De Tijd Loopt roept de Stad Gent iedereen op om tijdens De Wachtnacht de wereldleiders aan te zetten om de millenniumdoelstellingen te realiseren. Een videoboodschap zorgt ervoor dat vanuit Gent een massaal signaal van ongeduld naar de wereldleiders wordt gestuurd.

Lees verder

Vijfde millenniumdebat: België – Congo, welke toekomst?


Het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking organiseert op woensdag 17 maart 2010 om 20 uur het vijfde millenniumdebat. Dit jaar debatteren gekende opiniemakers, professoren en ngo-vertegenwoordigers met de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel over de toekomst van de relaties tussen België en Congo. De Stad Gent (Noord-Zuidsamenwerking) verleent actieve ondersteuning aan dit debat. Het debat vindt plaats in het auditorium Oehoe van de Universiteit Gent, Coupure Links 653, 9000 Gent.

Lees verder

Stad Gent helpt slachtoffers Haïti en doet oproep


Op dinsdag 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving van 7,3 op de schaal van Richter. Vooral in de hoofdstad Port-au-prince is de schade enorm en zijn vele tienduizenden mensen vermist. De gehele infrastructuur is verwoest. De mogelijkheden van de Haïtiaanse overheid om hulpacties op te zetten zijn heel beperkt. Haïti is een van de armste landen ter wereld. De Stad Gent doet op verschillende manieren inspanningen voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

‘De Stad Gent is internationaal solidair en wil ook in noodsituaties kunnen helpen. Daarom bestaat al enkele jaren een budget voor noodhulp. Het college van burgemeester en schepenen zal aan de gemeenteraad voorstellen om een eerste schijf van 5.000 euro uit dit budget ter beschikking te stellen van de hulpverleners’, zegt Tom Balthazar. De Gentse Brandweer stuurt ook een noodteam met B-Fast (Belgian First Aid and Support Team). Daarnaast doet de stad ook een oproep naar alle Gentenaars om hun solidariteit te tonen en bij te dragen aan het consortium 12-12 via het rekeningnummer 000-0000012-12.

Lees verder

Belmundo: Gent solidair met de wereld

Belmundo is een activiteitenreeks die van 15 oktober tot en met 15 november de wereld naar Gent brengt. Een maand lang kunnen alle Gentenaars kennis maken met Gent als solidaire stad.

Schepen Tom Balthazar nodigt alle verenigingen, bedrijven, vriendengroepen, stedelijke diensten, bewonersgroepen en individuen uit om tijdens deze maand een Zuiderse activiteit te organiseren. Er zijn duizend-en-één benaderingen mogelijk: kooksessies, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, muziek, lezingen, massaspelen, …
Zolang de activiteiten in Gent plaatsvinden, een link hebben met Noord-Zuidverhoudingen en voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen ze opgenomen worden in de activiteitenreeks (programmaboekje en digitale kalender). Belmundo maakt zo uitgebreid reclame voor jouw initiatief.

Belmundo wordt afgesloten met het uitreiken van de Gentse Noord-Zuidprijs. De meest geslaagde, meest creatieve of uitdagende activiteit maakt kans op 2.500 euro voor een Noord-Zuidproject dat u zelf kiest.

Wil u graag deelnemen? Stuur dan vóór 1 augustus een ingevuld inschrijvingsformulier naar belmundo@gent.be. Inschrijvingsformulier, meer informatie en extra tips en suggesties zijn terug te vinden op de website.