Stad Gent en VFG helpen handel en horeca met verbeteren toegankelijkheid

WP_20160310_12_46_46_Pro

 

 

 

 

 

De Stad Gent en VFG (vereniging voor personen met een handicap en partner van Bond Moyson) stimuleren handelaars en horeca-uitbaters om hun gebouwen toegankelijker te maken. Zo kunnen eigenaars van een horecazaak voor de aankoop van een hellend vlak een subsidie krijgen van VFG en de Stad Gent tot 70% van de aankoopprijs. Alle handelaars en horeca-uitbaters ontvangen nu een brief van de Stad Gent om de ondersteuningsmogelijkheden, goed voor 50 000 €,  beter bekend te maken. “Bedoeling is om op een eenvoudige manier de toegankelijkheid in de stad nog beter te maken voor mensen met een fysieke beperking”, legt Tom Balthazar uit, die als schepen bevoegd is voor stedenbouw. Hij wijst er ook op dat de meeste werken ook niet eens vergunningsplichtig zijn.

Lees verder

Advertenties

Bellend vlak voor beter toegankelijke horeca


De Stad Gent investeert in een toegankelijke stad voor iedereen en installeert het eerste bellend vlak voor de horeca. Schepen Tom Balthazar: ‘Mensen die moeilijk te been zijn of die gebruik maken van een kinderwagen of rolstoel hebben nu vaak moeite om binnen te geraken in een café, hotel of restaurant of om daar gebruik te maken van het sanitair. Dat komt onder andere omdat vele Gentse horecazaken zijn gevestigd in eeuwenoude gebouwen die minder of niet toegankelijk zijn en waar je niet zomaar aanpassingswerken kunt uitvoeren.’

Daarom wil de Stad Gent meewerken aan oplossingen. Een goed voorbeeld daarvan is het bellend vlak. ‘Wie moeilijk ergens binnen geraakt, drukt op de laag geplaatste bel. Een signaal waarschuwt iemand in het gebouw. Vervolgens plaatst die persoon een draagbaar hellend vlak zodat de persoon vlot kan binnenrijden. Nadien wordt deze ‘vlinderoprit’ opnieuw weggenomen’, verduidelijkt Tom Balthazar.

Lees verder

Gratis tolken Vlaamse Gebarentaal voor loketten Stad Gent


Om de eerstelijns dienstverlening van de Gentse stadsdiensten toegankelijker te maken, kunnen dove en slechthorende personen vanaf 1 januari 2010 aan de loketten van de Stad Gent, het OCMW en de politie gratis een beroep doen op een tolk Vlaamse Gebarentaal of een schrijftolk.

De Stad Gent wil voorzien in een toegankelijke dienstverlening voor iedereen. Elke dove of slechthorende persoon heeft een beperkt aantal tolkuren ter beschikking, voorzien door de Vlaamse Overheid. De dove of slechthorende persoon moet echter zelf instaan voor de verplaatsingsvergoeding van de tolk. Deze kosten kunnen vlug oplopen. De Stad Gent wil dove of slechthorende personen hierin ondersteunen en voorziet 200 gratis uren tolken Vlaamse Gebarentaal en 50 gratis uren schrijftolken. Ook de verplaatsingskosten van de tolken neemt de Stad Gent voor eigen rekening.

Bovendien kunnen de gratis tolkuren niet enkel worden gebruikt aan de loketten van de meeste stadsdiensten. Ook bij de Ombudsvrouw, de Welzijnsbureaus van het OCMW Gent en de wijkcommissariaten kan een tolk worden ingeschakeld.

Lees verder

STAM tastbaar voor blinden


De Stad Gent werkte voor de tweede maal samen met studenten van Sint-Lucas Architectuur aan de workshop ‘Designing in the Dark’. De bedoeling was om het nieuwe toegangsgebouw van het Stadsmuseum Gent (STAM) op de Bijlokesite te bestuderen en te interpreteren voor personen met een visuele beperking. Bovendien moesten de studenten een link leggen met de Leie én de Oude Vismijn, de toekomstige locatie van het infokantoor van Dienst Toerisme.

Lees verder

Gratis tolken Vlaamse Gebarentaal bij stad Gent

gebarentaal_202523a
“Slechthorende en dove personen zullen vanaf 2010 gratis gebruik kunnen maken van een tolk wanneer zij een beroep doen op de eerstelijnsdienstverlening van de Stad Gent”, kondigt schepen Tom Balthazar aan. Hij roept ook andere overheden en diensten op om dit eveneens te voorzien en te werken aan integrale toegankelijkheid.

Tom Balthazar streeft samen met het stadsbestuur van Gent naar de integrale toegankelijkheid van de Stad Gent en haar eigen diensten voor iedereen. In de beleidsnota Personen met een handicap 2008-2013 stelt Tom Balthazar een pakket van acties voorop om deze uitdaging aan te gaan.

De afgelopen maanden onderzocht men onder andere de knelpunten die gebruikers van Vlaamse Gebarentaal, maar ook andere slechthorende en dove personen, ondervinden wanneer ze een beroep willen doen op de dienstverlening van de Stad Gent.

Zo blijkt dat mensen die een beroep willen doen op diensten van de Stad Gent hiervoor moeten putten uit het beperkte aantal uren tolken dat door de Vlaamse overheid wordt voorzien. Wanneer de persoon bijkomend dan nog eens zou moeten instaan voor de verplaatsingsvergoeding van de tolk ontstaan financiële drempels. Tom Balthazar wil deze knelpunten wegwerken.

Lees verder