Tom en Elke Decruyenaere houden warm pleidooi voor opgroeien in de stad

CkrFeIeWUAA78V9Oktober was de Jong en Wijze Maand in Gent. Het werd een maand vol leuke activiteiten voor kinderen, jongeren en hun ouders. Met de stad als natuurlijk biotoop. Samen met collega Elke Decruyenaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, houdt Tom een warm pleidooi voor opgroeien in de stad.

‘Sterker nog: er is geen betere plaats om op te groeien dan in de stad.’

Pleidooi voor de stad

Te veel lawaai, te veel luchtvervuiling, te veel auto’s, te weinig groen, te weinig speelruimte: de stad heeft niet bepaald een kindvriendelijk imago. Nog altijd ontvluchten heel wat jonge gezinnen de stad, op zoek naar een betaalbare woning, een plek waar ze niet bang hoeven af te wachten of er nog plaats zal zijn in de crèche, de school of zelfs de jeugdbeweging.

Toch pleiten we ervoor om een woning en een school  in de stad te kiezen. Sterker nog: er is geen betere plaats om op te groeien dan in de stad.

Steeds meer mensen wonen steeds dichter samen. We moeten het concept stad daarom een nieuwe invulling geven. Kind- en jeugdvriendelijkheid vormen daarbij een mooie leidraad waarvan iedereen beter wordt.

Een vaak aangehaalde reden om de stad te verlaten is het autoverkeer en de daaruit voortvloeiende onveiligheid en ongezonde leefomgeving. (En ruimtegebrek. En lawaai.) Welnu: in Gent stijgt jaar na jaar het aantal fietsers. Letterlijk en figuurlijk een belangrijke omwenteling, want stadsbewoners zijn de mobiliteit van hun stad op die manier zelf aan het heruitvinden. Door stappen, trappen en openbaar vervoer zo veel mogelijk te steunen, maken we de stad kindvriendelijker.

Een ander voorbeeld is het ombouwen van speelplaatsen: betonnen kooien worden groene en avontuurlijke parkjes, die zo veel mogelijk worden opengesteld voor de buurt. De helft van de Gentse speelplaatsen ondergaat die transformatie. Ook op andere beleidsdomeinen zoals wonen (meer gezinsvriendelijke woningen), groen (parken als tuinen voor alle Gentenaars) en vrijetijdsbesteding (aandacht voor de jeugd tijdens de Gentse Feesten) blijkt telkens weer: een kindvriendelijke stad, daarvan wordt iederéén beter.

Kinderen die opgroeien in de stad leren samen te leven, niet alleen op school, maar ook in hun vrije tijd. Diversiteit maakt deel uit van hun dagelijkse leven. Zo leren ze verschillende codes en talen te hanteren waar ze op de werkvloer en in hun sociale leven veel voordeel uit kunnen halen. We beweren niet dat zoiets vanzelf gaat, maar met de keuze voor een school in de stad kom je al een heel eind.

Wat met die wachtlijsten in kinderopvang en het kamperen voor de schoolpoort? De mediagenieke tentenkampen hebben hun effect niet gemist. Na de inhaalbeweging in de kinderopvang zijn intussen de scholen ook serieus aan het uitbreiden. Vraag dat maar aan onderwijsminister Crevits, voor wie een bouwhelm tegenwoordig tot haar vaste outfit behoort.

Nogal wat mensen maken zich ook zorgen over concentratiescholen. Zal het onderwijs voor zoon- of dochterlief wel van voldoende hoogstaande kwaliteit zijn als er op de speelplaats zes talen worden gesproken? Het is een begrijpelijke vraag, want vele ouders zijn nog naar veelal witte scholen gegaan. Maar keer op keer blijkt uit onderzoek dat de kleur van de medeleerlingen er niet toe doet. Of een school slaagt in haar ambitie om zowel sterkere als minder sterke leerlingen degelijk en krachtig op te leiden, hangt af van de sterkte van het team. Want: motivatie werkt aanstekelijk. En hier heeft de stad een groot voordeel: problemen als vroegtijdig schoolverlaten, een taalachterstand of een beperkte ouderbetrokkenheid kunnen grondig worden aangepakt. De stad heeft immers middelen ter beschikking die een kleine gemeente niet heeft. Geflankeerd door de stadsdiensten zetten scholen tal van projecten op die de stedelijke uitdagingen het hoofd bieden, van betaalbare schoolmaaltijden tot een heus Onderwijscentrum dat leerkrachten en directies heel concreet ondersteunt.

Op school leer je veel meer dan optellen, Latijn en mechanica. Wie schoolloopt in de stad, wordt erop voorbereid om als actieve burger in de veelkleurige samenleving te staan.

De stad is de beste school van de toekomst.

Advertenties

Tom trapt voetbalveld in Groenevalleipark in

voetbalveld groene valleiHet Groenevalleipark heeft een nieuw voetbalveldje. Tom gaf samen met collega Elke De Cruyenaere de aftrap voor een lange en sportieve voetbalzomer.

‘Het voetbalpleintje kwam er op vraag van buurtbewoners, kinderen en jongeren uit de Brugse Poort’, legt Tom uit. ‘Zij signaleerden dat er in de wijk een grote nood was aan een plaats om veilig en voluit te kunnen voetballen. Als antwoord daarop besloot de Stad Gent een voetbalveldje aan te leggen in het Groenevalleipark.’ Het terrein werd in samenwerking met vzw Jong ontworpen.

Lees verder

Stad Gent en VFG helpen handel en horeca met verbeteren toegankelijkheid

WP_20160310_12_46_46_Pro

 

 

 

 

 

De Stad Gent en VFG (vereniging voor personen met een handicap en partner van Bond Moyson) stimuleren handelaars en horeca-uitbaters om hun gebouwen toegankelijker te maken. Zo kunnen eigenaars van een horecazaak voor de aankoop van een hellend vlak een subsidie krijgen van VFG en de Stad Gent tot 70% van de aankoopprijs. Alle handelaars en horeca-uitbaters ontvangen nu een brief van de Stad Gent om de ondersteuningsmogelijkheden, goed voor 50 000 €,  beter bekend te maken. “Bedoeling is om op een eenvoudige manier de toegankelijkheid in de stad nog beter te maken voor mensen met een fysieke beperking”, legt Tom Balthazar uit, die als schepen bevoegd is voor stedenbouw. Hij wijst er ook op dat de meeste werken ook niet eens vergunningsplichtig zijn.

Lees verder

Tom Balthazar deelt eerste Ledebergse Pluimen uit

WP_20160224_13_49_21_Pro WP_20160224_13_51_12_Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 februari 2016 lanceerde de Stad Gent  in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent vzw een nieuwe complementaire munt in Ledeberg: de Pluimen. ‘Deze wijkmunten zullen ingezet worden als een blijk van waardering voor iemands inzet’, legt  Tom Balhazar uit op de Standaertsite, waar hij ook de eerste Pluimen uitreikte tijdens de wekelijke Boerenmarkt. ‘Iedereen kan een pluim verdienen door zich in te zetten op drie domeinen: burenzorg, buurtzorg en ontmoeting. Eén Pluim is gelijk aan een kwartier van iemands tijd. Op deze manier kunnen bewoners een dienst bewijzen aan elkaar.’ Daarnaast kunnen Ledebergenaars met Pluimen ook terecht bij lokale handelaars en organisaties voor bijvoorbeeld een koffie, het huren van een fiets, maar ook voor een optreden van de Ledebirds!

Er is ook een infomoment voor de buurt dat zal plaatsvinden op dinsdag 8 maart 2016 op de Standaertsite, Hoveniersstraat 38-40, om 19.30 uur.

Alle uitleg over wat je nu al kan doen om Pluimen te verdienen, en waar je terecht kan met je Pluimen, is te vinden op http://www.pluimen.gent.

Lees verder

182 acties om van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad te maken

GBalthazar (2)ent trekt resoluut de kaart van kinderen en jongeren en wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Daarom werden alle nieuwe acties die hier toe bijdragen samengebracht in één plan. Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 182 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten. “Natuurlijk zitten daar ook verschillende acties bij voor meer groen in een kind- en jeugdvriendelijke stad”, weet Tom Balthazar, schepen van Openbaar Groen. “Zo  investeren we deze legislatuur onder andere in 11 nieuwe wijkparken. In 2015 voorzien we 14 vernieuwde speelterreinen en 5 totaal nieuwe speelterreinen, en daarnaast maken we werk van leuke speelplekken in onze grote groenpolen zoals de Gentbrugse Meersen of het Parkbos”.

Lees verder

Stad Gent legt afspraken vast voor grote private studentencomplexen

Het decreet grond- en pandenbeleid biedt de mogelijkheid dat private ontwikkelaars van studentencomplexen een samenwerkingsovereenkomst toevoegen aan hun bouwaanvraag waardoor ze vrijgesteld zijn voor het realiseren van een sociale last, zoals bepaald in het decreet. Die overeenkomst biedt dan garanties dat het studentenhuisvestingscomplex kwalitatief beheerd wordt. De Stad Gent greep die kans en sloeg de handen in elkaar met de Universiteit Gent en de hoger onderwijsinstellingen. Private ontwikkelaars kunnen nu bij hun bouwaanvraag een dergelijke samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Gent of een hoger onderwijsinstelling indienen.

Lees verder

Debat: ‘De Dampoort Vooruit. De start van een nieuw stadsvernieuwingsproject.’

Na de stadsvernieuwingsprojecten ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’, ‘Bruggen naar Rabot’ en ‘Ledeberg Leeft’ worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een vierde stadsvernieuwingproject in Gent.

Ditmaal neemt het Gentse stadsbestuur Dampoort en Oud Sint-Amandsberg onder handen.

Naar aanleiding hiervan organiseren Curieus vzw en Sp.a Gent-Oost een debat onder de naam ‘De Dampoort Vooruit. De start van een nieuw stadsvernieuwingsproject’ met enkele sprekers die hun visie kunnen geven.
Wat kan een stadsvernieuwingsproject voor een buurt betekenen?
En concreet: Wat kan dit voor de Dampoort betekenen? Wat leren we uit vorige projecten? Welke noden heeft deze buurt? Welke ideeën zijn er voor de toekomst van deze wijk?

De sprekers zijn:
Tom Balthazar (schepen van milieu, stadsontwikkeling & wonen)
Eric Corijn (hoogleraar sociale en culturele geografie VUB)
Ann-Sophie Hofman (samenlevingsopbouw Gent)

Moderator: Bob Van de Voorde

Praktisch: Donderdag 9 juni 2011 – 20 uur – Buurtcentrum Doornakkerstraat 54