Tom Balthazar deelt eerste Ledebergse Pluimen uit

WP_20160224_13_49_21_Pro WP_20160224_13_51_12_Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 februari 2016 lanceerde de Stad Gent  in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent vzw een nieuwe complementaire munt in Ledeberg: de Pluimen. ‘Deze wijkmunten zullen ingezet worden als een blijk van waardering voor iemands inzet’, legt  Tom Balhazar uit op de Standaertsite, waar hij ook de eerste Pluimen uitreikte tijdens de wekelijke Boerenmarkt. ‘Iedereen kan een pluim verdienen door zich in te zetten op drie domeinen: burenzorg, buurtzorg en ontmoeting. Eén Pluim is gelijk aan een kwartier van iemands tijd. Op deze manier kunnen bewoners een dienst bewijzen aan elkaar.’ Daarnaast kunnen Ledebergenaars met Pluimen ook terecht bij lokale handelaars en organisaties voor bijvoorbeeld een koffie, het huren van een fiets, maar ook voor een optreden van de Ledebirds!

Er is ook een infomoment voor de buurt dat zal plaatsvinden op dinsdag 8 maart 2016 op de Standaertsite, Hoveniersstraat 38-40, om 19.30 uur.

Alle uitleg over wat je nu al kan doen om Pluimen te verdienen, en waar je terecht kan met je Pluimen, is te vinden op http://www.pluimen.gent.

Lees verder

Advertenties

Nieuwe engagementen zullen bouw sociale woningen in Gent versnellen

Een reeks knelpunten weggewerkt op de tweede Task Force sociaal wonen

Ondanks veel inspanningen op diverse niveaus breidt het aanbod nieuwe sociale woningen slechts gestaag uit. Om de hinderpalen zoveel mogelijk weg te nemen en de sociale huisvestingsmaatschappijen te stimuleren om nieuwe projecten te realiseren, riep de Gentse schepen voor Wonen Tom Balthazar een ‘Task Force sociaal wonen’ samen, die op 28 september haar eerste concrete resultaten kon voorleggen.

Op 6 juni 2011 vond de eerste vergadering van de Task Force Sociaal Wonen plaats. Schepen Tom Balthazar nodigde alle Sociale Huisvestingmaatschappijen, de betrokken stedelijke diensten (Wonen, Stedenbouw en Wegendienst), de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en het kabinet van Vlaams Minister van wonen Van den Bossche uit op het stadhuis. Aan iedereen werd gevraagd wat de knelpunten zijn voor de realisatie van bijkomende sociale woningen en hoe deze zouden kunnen weggewerkt worden.

Een aantal aandachtspunten kwam in deze eerste Task Force naar boven. Zo werd duidelijk dat de afstemming van bouwdossiers tussen Stad Gent en VMSW beter kon, de Stad Gent een hoge parkeernorm hanteert, en dat leegstaande gebouwen waar nog geen nieuwbouwdossier voor ingediend werden soms lang leegstaan tot er overgegaan kan worden tot sloop.

Over deze en een aantal andere knelpunten kwam een tweede Task Force samen op 28 september 2011.

Er was een groot engagement en bereidwilligheid van alle partijen om de knelpunten aan te pakken zodat de realisatie van sociale woningen in de toekomst vlotter moet kunnen verlopen.

Verschillende zeer concrete afspraken werden gemaakt en verwerkt in een bundel.

Lees verder

De Porre: een nieuw park en wijkcentrum voor Moscou

Het stadsvernieuwingsproject ‘De Porre’ in de wijk Moscou beoogt een gemengde ontwikkeling met veel groen, nieuwe woningen en twee bouwprojecten. Een mooi park bezorgt de buurt meer zuurstof, het wijkcentrum brengt vast en zeker een nieuwe dynamiek teweeg. 

De ontwikkeling gebeurt in twee zones.  De eerste zone rond de Jules de Saint-Genoisstraat wordt omgevormd tot een wijkpark. Ook de uitbreiding van de Sportschool en de ontwikkeling van een wijkcentrum maken deel uit van deze zone. Nu de plannen voor de eerste zone van het stadsvernieuwingsproject ‘De Porre’ zijn afgerond, werden deze op 1 juni 2010 voorgesteld aan de buurt.

Lees verder

Gent overlegt met ambassadeurs over situatie Roma

Tom Balthazar heeft samen met burgemeester Termont en OCMW-voorzitter Versnick op dinsdag 25 mei 2010 overleg gepleegd met de ambassadeurs van Bulgarije en Roemenië, en de consul van Slowakije, over de situatie van de Roma, zowel in hun thuislanden als in Gent. De Stad Gent wordt immers geconfronteerd met een opvangprobleem dat ze als lokale overheid niet alleen de baas kan.

De ambassadeurs en de consul erkennen de inspanningen die Gent doet en hebben begrip voor de situatie. Alle drie zijn ze bereid tot samenwerking. Het Europese niveau kwam meerdere malen ter sprake als belangrijkste politiek niveau om het probleem van achterstelling bij Roma aan te pakken. Het ultieme doel blijft uiteraard de verbetering van de levensomstandigheden van de Roma zowel hier als in hun thuislanden.

Lees verder

Bellend vlak voor beter toegankelijke horeca


De Stad Gent investeert in een toegankelijke stad voor iedereen en installeert het eerste bellend vlak voor de horeca. Schepen Tom Balthazar: ‘Mensen die moeilijk te been zijn of die gebruik maken van een kinderwagen of rolstoel hebben nu vaak moeite om binnen te geraken in een café, hotel of restaurant of om daar gebruik te maken van het sanitair. Dat komt onder andere omdat vele Gentse horecazaken zijn gevestigd in eeuwenoude gebouwen die minder of niet toegankelijk zijn en waar je niet zomaar aanpassingswerken kunt uitvoeren.’

Daarom wil de Stad Gent meewerken aan oplossingen. Een goed voorbeeld daarvan is het bellend vlak. ‘Wie moeilijk ergens binnen geraakt, drukt op de laag geplaatste bel. Een signaal waarschuwt iemand in het gebouw. Vervolgens plaatst die persoon een draagbaar hellend vlak zodat de persoon vlot kan binnenrijden. Nadien wordt deze ‘vlinderoprit’ opnieuw weggenomen’, verduidelijkt Tom Balthazar.

Lees verder

Eerste samenlevingsprijs uitgereikt


Op donderdag 10 december 2009 reikte schepen Tom Balthazar de eerste Samenlevingsprijs uit. De Samenlevingsprijs maakt deel uit van het antidiscriminatie- en gelijkekansenbeleid van de Stad Gent. Met de toekenning van deze prijs geeft de Stad Gent personen, organisaties of professionals die werk maken van het samenleven in diversiteit, een duwtje in de rug.
22 kandidaten werden voorgedragen. Een onafhankelijke jury pikte er 3 laureaten uit. Zij ontvangen elk een geldsom van 1.000 euro, maar staan vooral ook symbool voor de inzet van de vele mensen en organisaties die elke dag opnieuw in hun directe leefomgeving het samen-leven in diversiteit waarmaken. De laureaten zijn de vrouwengroepering ‘Les Meufs’, het gezin Declerck-Sarbogardi en de organisatie De Tinten.

Bekijk hieronder de filmpjes over de drie laureaten.

Les Meufs

Het gezin Declerck-Sarbogardi

De Tinten

Lees verder