Gent stelt evenwichtig meerjarenplan voor met vernieuwende sociale, ecologische en economische accenten

Het meerjarenplan 2014-2019 dat het stadsbestuur voorlegt is een logisch voortvloeisel van het bestuursakkoord dat eind vorig jaar tussen het kartel sp.a-groen en OpenVLD werd afgesloten. Dus, met duidelijke prioritaire beleidsaccenten op het sociale, het ecologische en het economische vlak.  Om tot een financieel evenwicht te komen zijn de nodige keuzes gemaakt met aandacht voor nieuwe accenten en door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen. Hierdoor kunnen naakte ontslagen bij het personeel worden vermeden, blijft het middenveld gespaard en gaan de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet omhoog.

Lees verder

Advertenties

sp.a-groen stelt verkiezingsprogramma voor

Vandaag stelde het kartel sp.a-groen het programma voor de Gentse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 voor. Vele tientallen mensen hebben maanden lang hard gewerkt aan dit programma. Het resultaat is een lijvig werk met honderden bouwstenen voor een sociale, ecologische en duurzame toekomst van onze stad.

Download het volledige programma hier.

De volgende dertig speerpunten vatten het programma samen.
Lees verder

Hartelijk dank

We hebben moeten wachten tot maandagnamiddag op de uitslagen in Gent, maar nu staan ze vast. Ik mocht op de Europese lijst 21.864 stemmen ontvangen en kan daar enkel blij, fier en dankbaar om zijn. Hartelijk dank aan iedereen voor het vertrouwen en vooral zeer hartelijk dank aan iedereen die mij tijdens de voorbije maanden met raad en daad gesteund heeft.

Voor het overige is er weinig reden tot juichen. We verliezen in het Europees parlement met Anne Van Lancker een gedreven en getalenteerde volksvertegenwoordiger. En in Vlaanderen heersen het korte geheugen en de overdreven aandacht voor de eindeloos opgeklopte communautaire problemen.

Maar langer dan één dag mogen we hier niet om treuren. Morgen gaan we verder aan de slag, met in het achterhoofd de leuze die op de laatste bladzijde stond van onze agenda in het atheneum:

“Valt gij? Dat is geen schande. Het is geen schande te vallen. ’t Is schande niet op te staan.”

Tom
8 juni 2009

Zuinig met energie, Gul met solidariteit

zuinig met energie_cover
Samen met deze nieuwe website stelt Tom Balthazar zijn nieuw boekje voor met de titel ‘Zuinig met energie, Gul met solidariteit’.

Wie vandaag vertelt dat hij met zekerheid de oplossing kent om morgen de crisis op te lossen, is een oplichter of een fantast. Maar er bestaan wel wegen om er uit te raken, en vele daarvan lopen langs de Europese Unie.

In dit boekje geeft Tom Balthazar enkele vernieuwende voorstellen voor een sterk en sociaal Europa.
Tegelijk heeft hij het over het belang van Europa en de band tussen Europees en lokaal beleid.
Tussendoor leest u ook zijn persoonlijke visie op de hedendaagse politiek.

Wilt u het boekje gratis bij u thuis ontvangen? Stuur dan een eenvoudig mailtje naar tom@tombalthazar.be met daarin uw naam en postadres.

Eerlijk gezegd

20090516 uitnodiging debat

sp.a organiseert dit weekend in Vlaanderen 1.000 debatten onder de naam ‘Eerlijk Gezegd’. Tom neemt deel aan vijf van deze debatten:

– 15 mei 2009 om 21.30 uur: gesprek met buurtbewoners Jean Jaures (Clubhuis voor Senioren Francisco ferrerlaan 273 bis)
– 16 mei 2009 om 11 uur: ‘Eerlijk Gezegd’ met Tom Balthazar & Anne Van Lancker (Café Leopold 2, Bredestraat 24-26 Oostakker)
– 17 mei 2009 om 11 uur: ‘Eerlijk Gezegd’ in Merelbeke (Ontmoetingscentrum Merelbeke, Pastoor Clausplein 1)
– 17 mei 2009 om 12 uur: Tom Balthazar te gast bij familie Tanghe
– 17 mei 2009 om 18 uur: ‘Eerlijk Gezegd’ in Evergem (Zaal Germinal aan Velodroomstraat)