sogent start renovatie NTG

A0_1.50_snede CC

 

 

 

 

 

Op 13 februari 2017 start de verbouwing van het stadstheater NTGent. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineert de werken. Die werken zijn ingrijpend, want omvatten zowel een deel renovatie als een deel nieuwbouw. “De oude theatertechnische uitrusting wordt vervangen en er komt een nieuwe laad- en loskade langs de zijgevel. In het voorjaar van 2018 zullen de werken afgerond zijn”, weet Tom, voorzitter van sogent.

Sogent is sinds zaterdag 18 februari 2016 eigenaar van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, beter gekend als het stadstheater NTGent. Met de overdracht van eigendom nam sogent ook de lopende erfpachtovereenkomst tussen NTGent en de Stad Gent over. Om het verder gebruik van het gebouw als theater te verzekeren, is een grondige renovatie aan de orde. De huidige technische installatie van de theatertrekken voldoet niet langer aan de Europese richtlijnen en de laad- en loskade is niet meer conform de huidige veiligheidsnormen.

sogent treedt daarom op als bouwheer in naam van NTGent en coördineert de structurele renovatie van de stadsschouwburg. De partners sloten een samenwerkingsovereenkomst af over de werken en de erfpacht.
‘De coördinatie van de verbouwing verloopt in nauw overleg tussen NTGent en sogent. NTGent kent het gebouw als thuisbasis door en door. De eisen van het toneelgezelschap op vlak van speelcomfort en technische ondersteuning zijn dan ook een uitgangspunt voor de verbouwing. Sogent heeft dan weer de expertise in huis om een dergelijke specifieke renovatie in goede banen te leiden. Samen zorgen we ervoor dat het stadstheater kan blijven bestaan en een mooie toekomst tegemoet gaat’, besluit Tom.
‘Dankzij deze verbouwing zal de infrastructuur van het stadstheater weer helemaal op punt staan. De komst van een nieuwe artistieke leiding en nieuwe artistieke visie zal alle kansen krijgen in een vernieuwd gebouw en een theaterinfrastructuur die aan alle hedendaagse normen beantwoordt’, vult Annelies Storms aan, schepen van Cultuur.

Lees verder

Advertenties

sogent belangrijk voor woningmarkt, parken en jobs in Gent

tom-balthazar-nieuwjaarsspeech-sogent-2017

 

 

 

 

 

Tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van sogent, in het Quantum Building op de kop van de Oude Dokken, legde Tom zwaar de nadruk op de grote maatschappelijke meerwaarde van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf.

Zo speelt sogent een grote rol om een passend antwoord te bieden op de grote woningvraag in Gent. “Als we studentenhuisvesting buiten beschouwing laten is bijna een derde van de ca 12.000 bekende geplande bijkomende woningen in Gent voorzien in lopende projecten van het stadsontwikkelingsbedrijf. Sogent voorziet nu, volgens recente interne becijferingen, een raming van zo’n 3364 woningen in alle lopende projecten – goed voor een nieuw huis voor 7000 tot 9000 mensen”, zegt Tom, voorzitter van sogent.

Een geraamd aantal van 888 eenheden, of zowat 26% van alle woningen op gronden en projecten van sogent, zijn voorzien als sociale woningen.  Daar komen nog eens zo’n 559 budgetwoningen bij, die onder bepaalde voorwaarden  tot 20% onder hun werkelijke vastgoedwaarde verkocht worden.

Op basis van ramingen kan ingeschat worden dat sogent over de gehele periode van realisatie van de 3364 geplande woningen 20 tot 28 miljoen € méér inkomsten zou kunnen ontvangen mocht het stadsontwikkelingsbedrijf al haar terreinen op marktwaarde verkopen, om louter marktconforme woningen te laten bouwen. “Sogent levert dus aanzienlijke financiële inspanningen die, ten onrechte, doorgaans  niet in rekening worden gebracht in het debat over wat de Stad Gent doet om wonen betaalbaar te houden”,  legt Tom uit.

In zijn toespraak brak Tom ook een lans voor een budgethuurmarkt. Tom ziet ook hier een rol weggelegd voor sogent en dochter HuurInGent. “In het project van het toekomstige  S-gebouw aan de achterzijde van het Sint-Pietersstation willen we met dit idee aan de slag en  een 65-tal appartementen aanbieden via een budgethuurformule”, weet Tom.

Typerend voor de sociale en maatschappelijke aanpak van sogent zijn ook de parken die in elk groot nieuw project voorzien  worden (Oude Dokken, Fabiolalaan, Ecowijk Gantoise, …). Goed voor de nieuwe inwoners maar ook voor de bestaande buurtbewoners. sogent werkt deze legislatuur zo mee aan de realisatie van liefst zeven wijkparken.

Zeer duidelijk is ook de meerwaarde van de bedrijventerreinen waar sogent bij betrokken is:

-de UCO-site, waar gewerkt wordt aan een sociale economiecluster met op termijn werk  voor 900 werknemers;

-Eiland Zwijnaarde, waar rekening gehouden wordt met meer dan 3700 werkplaatsen;

-de Wiedauwkaai, waar er nu gesprekken (of reeds overeenkomsten) zijn voor een bedrijfszone van 3,7 ha en 209 VTE’s  – op een termijn van 5 jaar kunnen dat er 305 zijn; als het hele gebied van 14,5 ha in gebruik is kunnen ook hier meer dan 1000 mensen werken.

Lees verder

Tom wil stadsbouwmeester tegen najaar 2017

De kogel is door de kerk: Gent krijgt een eigen stadsbouwmeester die op een onafhankelijke  manier  het stadsbestuur zal adviseren over alle beeldbepalende projecten in de stad. Tegen oktober zou hij/zij aan de slag moeten zijn, zegt Tom. “Het is een functie waarvoor we de lat erg hoog leggen, maar dat mag ook wel in Gent. Deze stad is volop in beweging, er gebeurt hier van alles”, legt Tom uit.

Bekijk het filmpje op http://www.avs.be/avsnews/stad-gent-krijgt-eigen-bouwmeester

Renovatie Wintercircus start nog voor de zomer en haalt energie uit warmte van de bodem

233130-de_krook_herman-5-423bef-large-1483618492

 

 

 

 

 

Het Wintercircus in de Lammerstraat maakt zich op voor de eerste renovatiewerken. “Het  stadsontwikkelingsbedrijf sogent gaat nu op zoek naar een aannemer die de eerste fase van de werken kan uitvoeren”, vertelt Tom. Het gaat om grond-, stabiliteits- en rioleringswerken die het unieke pand van een stevige basis moeten voorzien dat de tand des tijds met gemak kan trotseren.

Heel bijzonder wordt de manier waarop het overdekte middenplein van het Wintercircus verwarmd zal worden.  “De warmte uit de bodem zal gebruikt worden als CO2-neutrale energievoorziening. Dit past helemaal binnen onze ambitie om van Gent een klimaatneutrale stad te maken zonder negatieve impact op het klimaat. Als Stad moeten we hier een trekkersrol opnemen”, legt Tom uit.

De Stad Gent investeert één miljoen euro in verschillende verschillende stadsontwikkelingsprojecten van sogent om de energieambitie van deze projecten op te drijven. Eén van die projecten is de aanleg van een Boorgaten Energie Opslag- of BEO-veld in het Wintercircus. Het gaat om een nieuwe, duurzame techniek waarbij temperatuur van de aarde gebruikt wordt voor de verwarming (tijdens de winter) en de koeling (tijdens de zomer) van een gebouw. Een win voor de energiefactuur en ook  voor het klimaat. “Dankzij deze investering zal het Wintercircus zijn voortrekkersrol als duurzaam en innovatieve publieke ruimte waarmaken”, vertelt ook Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Energie.

Na het aanstellen van de aannemer, kunnen de werken voor het bouwverlof starten. Deze eerste fase zal maximaal een jaar in beslag nemen. Het Wintercircus zal volgens de huidige timing en plannen zijn deuren kunnen openen in 2020.

Bekijk het filmpje over het Wintercircus vóór de renovatie op https://www.youtube.com/watch?v=r9IbsRQ0LTY

Lees verder

Fietsbruggen zullen Gent met Parkbos verbinden

parkbos

 

 

 

 

 

 

Midden 2018 zullen fietsers die van het zuiden van Gent komen de stad veiliger kunnen bereiken via twee gloednieuwe fietsbruggen. “Het project kadert in de aanleg van de groenpool Parkbos in het zuiden van Gent”, vertelt Tom. “Centraal in die groenpool ligt de Oude Spoorwegbedding, waarop een fiets- en wandelas aangelegd wordt.”  De nieuwe bruggen verschijnen op de Oude Spoorweg van De Pinte naar Gent en overspannen de E40 en de Ringvaart / R4. Begin december ging de aannemer al van start met de voorbereidende werken. Op 10 januari 2017 gaven onder andere schepen Filip Watteeuw,  sp.a-gedeputeerde Peter Hertog en  minister Ben Weyts de aftrap van de werken met een eerste spadesteek.

De werken rond de fietsbruggen luiden de laatste fase in van de realisatie van de Oude Spoorweg. Deze fase behelst onder andere de aanleg van een fietspad tussen de Rijvisschestraat en de E40 en  de aanleg van twee fietsbruggen.

De nieuwe fietsas maakt onderdeel uit van de fietssnelweg tussen Gent, Deinze en Oudenaarde. Langs de veilige fietspaden kunnen fietsers op een snelle en milieuvriendelijke manier naar hun werk of school. In het weekend speelt de fietsas een belangrijke recreatieve rol om bezoekers van en naar het Parkbos te brengen. Het einde van de werken is voorzien midden 2018.

Tom wil buurtfuncties in Wasserij der Vlaanderen

SONY DSC

Het gebouw van de Wasserij der Vlaanderen, het bekende blauwe pand in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg, staat al enkele jaren leeg. “We zijn met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent aan het onderzoeken of het mogelijk zou zijn om dit groot pand met heel wat opportuniteiten te kopen”, zegt Tom. “Het zou fijn zijn als de voormalige Wasserij der Vlaanderen buurtfuncties zou kunnen vervullen. Dit past helemaal binnen de stadsvernieuwingsplannen die we als Stad hebben met de ruime buurt Dampoort-Sint-Amandsberg.”

Plannen zijn er genoeg. sogent zou de wasserij aan de ene kant van het bouwblok en het blauwe herenhuis aan de andere kant willen behouden. De oude overdekte binnenruimte zou gesloopt worden en mogelijk ingericht kunnen worden als een nieuw plein voor de buurt. Uiteraard zou de buurt bij de invulling van dit alles intensief betrokken worden. “We gaan een brede oproep doen naar kandidaten en naar voorstellen om dit alles vorm te geven. Hier zouden buurtgerichte ondernemingen kunnen komen, buurtarteliers, mogelijk een sporthal, tentoonstellingsruimtes, …We gaan luisteren naar de brede buurt”, vertelt Tom.

Maar zover is het nog niet. Voor de duidelijkheid: de Wasserij is op dit moment nog niet verkocht. “Maar we gaan ons best doen dat de koop lukt. En de komende jaren zetten we met het stadsvernieuwingsproject “Dampoort-Sint-Amandsberg En Route sowieso hard in op een opwaardering van deze buurt. Ook een opfrisbeurt van het Heilig Hartplein staat nu op de agenda”, besluit Tom.

Bekijk het filmpje over het stadsvernieuwingsproject En Route op http://www.avs.be/avsnews/en-route-voor-dampoort-en-sint-amandsberg

https://stad.gent/enroute

 

 

 

Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen engageren zich om levensloopbestendige woningen te bouwen

golld-charter

 

 

 

 

 

 

De vijf sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn, hebben op 4 januari in het Gentse stadhuis het zogenaamde GOLLD-charter ondertekend. GOLLD staat voor ‘Gentse Ontwerpen LevensLoopbestendig Design’.

‘Door samen met de Stad Gent het GOLLD-charter te ondertekenen engageren de sociale huisvestingsmaatschappijen zich om van bij het ontwerp te voorzien dat nieuwe sociale woningen eenvoudig en goedkoop aan te passen zijn, zodat ze kunnen voldoen aan de wijzigende behoeften van de bewoners gedurende hun hele levensloop en ongeacht eventuele beperkingen’, legt Tom uit. ‘Dit is voor sociale huurders in Gent zeer goed nieuws. Op die manier zullen sociale huurders niet meer moeten verhuizen enkel en alleen omdat ze een lichamelijk probleem krijgen of ouder worden.’

Ook de Stad Gent en sogent engageren zich voluit voor aanpasbaar wonen. ‘De richtlijnen voor aanpasbaar wonen worden ook maximaal toegepast in de grote en lopende stadsontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld in de Oude Dokken en aan de Fabiolalaan’, weet Tom.

Lees verder