sogent belangrijk voor woningmarkt, parken en jobs in Gent

tom-balthazar-nieuwjaarsspeech-sogent-2017

 

 

 

 

 

Tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van sogent, in het Quantum Building op de kop van de Oude Dokken, legde Tom zwaar de nadruk op de grote maatschappelijke meerwaarde van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf.

Zo speelt sogent een grote rol om een passend antwoord te bieden op de grote woningvraag in Gent. “Als we studentenhuisvesting buiten beschouwing laten is bijna een derde van de ca 12.000 bekende geplande bijkomende woningen in Gent voorzien in lopende projecten van het stadsontwikkelingsbedrijf. Sogent voorziet nu, volgens recente interne becijferingen, een raming van zo’n 3364 woningen in alle lopende projecten – goed voor een nieuw huis voor 7000 tot 9000 mensen”, zegt Tom, voorzitter van sogent.

Een geraamd aantal van 888 eenheden, of zowat 26% van alle woningen op gronden en projecten van sogent, zijn voorzien als sociale woningen.  Daar komen nog eens zo’n 559 budgetwoningen bij, die onder bepaalde voorwaarden  tot 20% onder hun werkelijke vastgoedwaarde verkocht worden.

Op basis van ramingen kan ingeschat worden dat sogent over de gehele periode van realisatie van de 3364 geplande woningen 20 tot 28 miljoen € méér inkomsten zou kunnen ontvangen mocht het stadsontwikkelingsbedrijf al haar terreinen op marktwaarde verkopen, om louter marktconforme woningen te laten bouwen. “Sogent levert dus aanzienlijke financiële inspanningen die, ten onrechte, doorgaans  niet in rekening worden gebracht in het debat over wat de Stad Gent doet om wonen betaalbaar te houden”,  legt Tom uit.

In zijn toespraak brak Tom ook een lans voor een budgethuurmarkt. Tom ziet ook hier een rol weggelegd voor sogent en dochter HuurInGent. “In het project van het toekomstige  S-gebouw aan de achterzijde van het Sint-Pietersstation willen we met dit idee aan de slag en  een 65-tal appartementen aanbieden via een budgethuurformule”, weet Tom.

Typerend voor de sociale en maatschappelijke aanpak van sogent zijn ook de parken die in elk groot nieuw project voorzien  worden (Oude Dokken, Fabiolalaan, Ecowijk Gantoise, …). Goed voor de nieuwe inwoners maar ook voor de bestaande buurtbewoners. sogent werkt deze legislatuur zo mee aan de realisatie van liefst zeven wijkparken.

Zeer duidelijk is ook de meerwaarde van de bedrijventerreinen waar sogent bij betrokken is:

-de UCO-site, waar gewerkt wordt aan een sociale economiecluster met op termijn werk  voor 900 werknemers;

-Eiland Zwijnaarde, waar rekening gehouden wordt met meer dan 3700 werkplaatsen;

-de Wiedauwkaai, waar er nu gesprekken (of reeds overeenkomsten) zijn voor een bedrijfszone van 3,7 ha en 209 VTE’s  – op een termijn van 5 jaar kunnen dat er 305 zijn; als het hele gebied van 14,5 ha in gebruik is kunnen ook hier meer dan 1000 mensen werken.

Lees verder

Advertenties

WoninGent start bouw sociale huurwoningen in Louis Schuermanstraat (Sint-Amandsberg)

Schetsontwerp sociaal woningproject in de Louis Schuermanstraat

Schetsontwerp sociaal woningproject in de Louis Schuermanstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent start  met de bouwwerken aan het sociaal woningproject in de Louis Schuermanstraat te Sint-Amandsberg. Op de site van de voormalige school en klooster wordt een appartementsgebouw opgetrokken. Het oude kloosterpand bleef behouden en een deel ervan werd in het ontwerp geïntegreerd. ‘In totaal komen er op de site twaalf appartementen voor sociale verhuring’, weet Tom, voorzitter van WoninGent. Volgens de huidige planning, zullen de appartementen in de tweede helft van 2018 verhuurd kunnen worden aan sociale huurders.

 

 

Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen engageren zich om levensloopbestendige woningen te bouwen

golld-charter

 

 

 

 

 

 

De vijf sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn, hebben op 4 januari in het Gentse stadhuis het zogenaamde GOLLD-charter ondertekend. GOLLD staat voor ‘Gentse Ontwerpen LevensLoopbestendig Design’.

‘Door samen met de Stad Gent het GOLLD-charter te ondertekenen engageren de sociale huisvestingsmaatschappijen zich om van bij het ontwerp te voorzien dat nieuwe sociale woningen eenvoudig en goedkoop aan te passen zijn, zodat ze kunnen voldoen aan de wijzigende behoeften van de bewoners gedurende hun hele levensloop en ongeacht eventuele beperkingen’, legt Tom uit. ‘Dit is voor sociale huurders in Gent zeer goed nieuws. Op die manier zullen sociale huurders niet meer moeten verhuizen enkel en alleen omdat ze een lichamelijk probleem krijgen of ouder worden.’

Ook de Stad Gent en sogent engageren zich voluit voor aanpasbaar wonen. ‘De richtlijnen voor aanpasbaar wonen worden ook maximaal toegepast in de grote en lopende stadsontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld in de Oude Dokken en aan de Fabiolalaan’, weet Tom.

Lees verder

Tom verzekert werking ‘multihuis’ en flatwachter in Nieuw Gent

Kikvorsstraat-001Op de Gentse Gemeenteraad werden op voorstel van Tom verschillende maatregelen genomen voor Nieuw Gent . ‘Naast de grote toekomstplannen willen we ook concrete initiatieven en projecten  lanceren die op zeer korte termijn haalbaar zijn en die een zichtbaar verschil maken’, verduidelijkt Tom.

Een goed voorbeeld is de  flatwachter bij de torengebouwen aan de Kikvorsstraat. ‘Met een flatwachter willen we de leefkwaliteit  in Nieuw Gent verhogen’, legt Tom uit. De zichtbare en alerte aanwezigheid van een flatwachter verhoogt de sociale controle, vermindert de onveiligheidsgevoelens, voorkomt vandalisme, maakt dat technische problemen en vervuiling in de gemeenschappelijke delen vlugger worden gesignaleerd en aangepakt en vermijdt overlast van bewoners. De flatwachter werd aangesteld in april 2016. Een tussentijdse evaluatie was positief. ‘Daarom is de subsidieovereenkomst met WoninGent  verlengd en is de aanwezigheid van een flatwachter nu verzekerd tot en met 2019’, weet Tom.

Ook de werking van het zogenaamde Multihuis in Nieuw Gent  is verzekerd in 2017 en 2018. Begin volgend jaar zal hier een aanbod aan voorzieningen komen, afgestemd op de noden van de wijk. ‘Concreet zal het Multihuis in Nieuw Gent bestaan uit een ontmoetingsruimte met koffiebar, een klus-en herstellingsruimte en een doorgeefwinkel ‘, legt Tom uit.

Er is een tweejarige subsidieovereenkomst afgesloten met Voetbal in de Stad, de communitywerking van KAA Gent, die hier activiteiten zal uitbouwen en coördineren. ‘Voetbal in de Stad zal zijn werking de komende jaren (ook) nadrukkelijk enten op de ‘buren’ in Nieuw Gent’, vertelt Tom. Vanuit hun link met KAA Gent kan Voetbal in de Stad ongetwijfeld veel bewoners en jongeren bereiken op een aangename en laagdrempelige manier. ‘Zo willen we samen werken aan een buurt waar het aangenaam leven is’, besluit Tom.

Ecowijk Gantoise: 300 nieuwe woningen, nieuw wijkpark en grote energie-ambities

(C) BUUR

(C) BUUR

Tom stelde vandaag de plannen voor Ecowijk Gantoise voor, een nieuwe wijk in Gentbrugge, goed voor 300 nieuwe woningen en een centraal nieuw wijkpark.

De terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise maken plaats voor een groene, kindvriendelijke woonwijk. Die wordt ontwikkeld door  het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent (op het Ottenstadion-gedeelte) en de private ontwikkelaar Ecowijk nv (op het deel van La Gantoise).

‘De doelstellingen op het gebied van energie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid zijn groot’, vertelt Tom, voorzitter van sogent. ‘De ambitie is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te bouwen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat vergt een brede aanpak op meerdere fronten. De CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt en water wordt waar mogelijk hergebruikt.’ Voor elk aspect van de ontwikkeling wordt gezocht naar de meest duurzame aanpak. Ecowijk Gantoise zal voorrang geven aan fietsers en voetgangers. Het wordt een autoluwe wijk met ondergrondse parkings. Naast de vlotte verbindingen met het openbaar vervoer wordt ook ingezet op fietsgebruik en autodelen. De bewoners zullen faciliteiten aangeboden krijgen inzake auto- en fietsdelen.

‘Op het deel van sogent onderzoeken we of er ook cohousing, zorgwoningen en/of assistentiewoningen mogelijk zijn. We zullen hier ook een belangrijk aandeel budgetwoningen realiseren’, weet Tom. ‘Centraal in de nieuwe wijk komt  een wijkpark dat publiek toegankelijk zal zijn. Er komen ook ruime parkarmen naar de omliggende straten; alles samen is de groene publieke ruimte goed voor 2 ha. Zowel de bewoners als de ruime buurt zullen hiervan kunnen genieten.’

Nu wordt de verkavelingsvergunning ingediend.  Ecowijk nv wenst de bouw van de eerste woningen op het hockeydeel aan de Van Laethemstraat eind 2017 aan te vatten.  De aanleg van het wijkpark, waarvan de start is voorzien in 2018, neemt sogent voor zijn rekening.

Bekijk ook het filmpje: http://www.avs.be/avsnews/ecowijk-gantoise-moet-voorbeeldwijk-worden

wp_20161219_11_08_13_prowp_20161219_11_15_44_pro

Lees verder

Nieuwe sociale woningen, een centraal park en een bloeiend centrum voor Nieuw Gent

nieuw-gent-raamDe Stad Gent en WoninGent willen van Nieuw Gent een levendige wijk maken waar het aangenaam wonen en leven is. Daarvoor werd een studie opgestart. ‘De eerste conclusies uit die studie zijn dat zes woontorens best helemaal vervangen worden door nieuwe, kwaliteitsvolle sociale woningen, en dat de wijk een mooi centraal park en een bloeiend centrum op het Rerum Novarumplein krijgt. Hier zullen we de komende jaren werk van maken!”, zegt Tom.

De renovatie van de appartementen in de woontorens zou ongeveer evenveel kosten als nieuwbouw. Bovendien bemoeilijkt de structuur van de torens een kwaliteitsvolle inrichting van appartementen. ‘Aangezien de kwaliteit van nieuwbouw hoger is, kiest WoninGent resoluut voor de vervanging van de zes grote woontorens’, weet Tom, voorzitter van WoninGent. ‘We stappen af van de anonieme hoogbouw met slechts één centrale toegang en vooral studio’s en een-slaapkamerappartementen. In de plaats daarvan zetten we in op afwisselende, meer kleinschalige gebouwen op mensenmaat, met een gezonde mix van woontypes die ook gericht is op gezinnen’. De nieuwe gebouwen krijgen verschillende hoogtes en zullen in groepen langs de Kikvorsstraat ingeplant worden. Het huidige woonontwerp voorziet de uitwerking in een open hoefijzer, gericht op een groot centraal park.

 

maquette-met-park-en-hoefijzerwoningen‘Alle huidige bewoners krijgen begeleiding naar een andere woning binnen of buiten de wijk’, vervolgt Tom. Om dat te kunnen doen, komt er een ‘schuifplaatje’. Vooraleer er gebouwen gesloopt worden, komen er eerst nieuwe woningen bij. Op die manier is er ruimte om de herhuisvesting van de bewoners mogelijk te maken en vlot te laten verlopen.

De eerste sloopwerken zijn nog niet voor morgen. De opmaak van een bouwplan voor de eerste bouwfase gaat in 2017 van start. De start van de bouw volgt onvermijdelijk twee tot drie jaar later. De precieze timing van de hele operatie kan nu nog niet worden meegedeeld, maar gelet op de grootschaligheid van het project mag gerekend worden op minstens tien jaar.

Lees verder