Links

STADSONTWIKKELING & WONEN

www.agsob.be – het Gents stadsontwikkelingsbedrijf (voorzitter: Tom Balthazar)
www.dekrook.be – de Waalse krook
www.ledebergleeft.be – stadsontwikkelingsproject Ledeberg Leeft
www.oudedokken.be – het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken
www.projectgentsintpieters.be
– het stadsvernieuwingsproject Gent Sint-Pieters
www.woningent.be – sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent (voorzitter: Tom Balthazar)

 

OPENBAAR GROEN

gentbrugsemeersen.tumblr.com – groenpool Gentbrugse Meersen
www.groenpooloudvliegveld.com – Groenpool Oud Vliegveld
www.parkbos.be – het Parkbos
gentgis2.gent.be/geoloketBWK/ – de biologische waarderingskaart van Gent
www.gentsklimaatverbond.be – het Gents klimaatverbond

ALGEMENE LINKS

www.gent.be – website van de stad Gent
www.gentblogt.be – Gentse blogsite
www.allesovergent.be – Gentse blogsite
www.belgium.be – Federale overheid
www.kbs-frb.be – Koning Boudewijnstichting
www.oost-vlaanderen.be – provinciale overheid
www.staatsblad.be – publicaties Staatsblad
www.thuisindestad.be – Vlaams stedenbeleid
www.vvsg.be – Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten
www.vlaanderen.be – Vlaamse overheid
www.vzsa.be – Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg


LINKS OVER SP.A

www.s-p-a.be – sp.a nationaal
www.s-p-a.be/gent – sp.a Gent
www.spagentoost.be – sp.a Gent Oost

Advertenties