27 januari 2017 – Toespraak op de nieuwjaarsreceptie van sogent (Quantum Building, Gent)

Lees verder

Advertenties

Stad Gent zkt grazers in Gentbrugse Meersen

Zuidelijk deel Gentbrugse Meersen (c) Stad Gent

Zuidelijk deel Gentbrugse Meersen (c) Stad Gent

In het voorjaar van 2017 zal ook het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen ingericht zijn. De Stad Gent wil een groot deel van dit gebied een begrazingsbeheer geven. “Daarvoor gaan we nu op zoek naar landbouwers of verenigingen die er hun runderen of schapen willen laten grazen”, vertelt Tom.

Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen is het gebied tussen de autosnelweg E17, de Schelde en de wijken Houw en Ten Bosch. Hier zal natuur- en bosontwikkeling de boventoon voeren.

“Grote grazers moeten hier het landschap open houden zodat het uitzicht vanop de Schelde richting Kasteel Coninxdonck behouden blijft. Maar de begrazing zal toch de ontwikkeling van beperkte bosjes en ruigtes toelaten”, licht Tom toe. Vanaf 15 mei zal er dus tussen (grote) grazers gewandeld kunnen worden in de Gentbrugse meersen!

Kandidaten voor het begrazingsbeheer kunnen op donderdagnamiddag 9 februari 2017 deelnemen aan een terreinbezoek. De Groendienst geeft dan meer informatie over de loten en de voorwaarden voor begrazing. Deelname hieraan is vrijblijvend. Inschrijven kan via groendienst@stad.gent.

Kandidaten kunnen zich tot 24 februari 2017 opgeven. De voorwaarden en inschrijvingsformulieren zijn te vinden op www.stad.gent/gentbrugsemeersen. De gebruikers krijgen het begrazingsblok kosteloos ter beschikking.

Lees verder

Stad Gent keurt eerste digitale bouwaanvragen goed

digitale-handtekening

Sinds 1 november 2016 kan iedereen zijn bouwaanvraag ook digitaal indienen via het digitaal loket van de Vlaamse overheid. In totaal deden 76 aanvragers dit al. Dat betekent zo’n 14 procent van het totale aantal aanvragen.

‘En dat aantal stijgt nog. Digitaal uw bouwaanvraag indienen, betekent minder papierwerk en een grotere flexibiliteit voor de aanvrager. Het kan op elk moment van de dag, 24 op 7’, legt Tom uit.

De Stad Gent verwerkt de aanvragen digitaal en bezorgt ook de beslissing over de bouwaanvraag digitaal terug aan de aanvrager en de architect. De eerste digitale bouwaanvragen gingen over het rooien van een boom en de verbouwing van een woning. Tom, als bevoegde schepen, en de stadssecretaris ondertekenden de beslissing aan de hand van hun identiteitskaart.

 

Tom wil stadsbouwmeester tegen najaar 2017

De kogel is door de kerk: Gent krijgt een eigen stadsbouwmeester die op een onafhankelijke  manier  het stadsbestuur zal adviseren over alle beeldbepalende projecten in de stad. Tegen oktober zou hij/zij aan de slag moeten zijn, zegt Tom. “Het is een functie waarvoor we de lat erg hoog leggen, maar dat mag ook wel in Gent. Deze stad is volop in beweging, er gebeurt hier van alles”, legt Tom uit.

Bekijk het filmpje op http://www.avs.be/avsnews/stad-gent-krijgt-eigen-bouwmeester

Groendienst neemt de bakfiets

bakfietsGent vernieuwt, ook in de manier waarop de stadsdiensten zich verplaatsen. De Groendienst schakelt voortaan ook een elektrische bakfiets in. “Daarmee kan de Groendienst het beheer van kleinere groenzones in de binnenstad op een duurzame en flexibele manier uitvoeren”, vertelt Tom.

De onderhoudsploeg die het groen in de Tolhuiswijk en Portus Ganda beheert maakt als eerste gebruik van een elektrische fiets, die tot wel 180 kg gewicht kan vervoeren en waarmee de Groendienst hier alle kleinere beheerstaken kan uitvoeren. Op termijn kunnen nog meer onderhoudsploegen volgen.

Dergelijke elektrische bakfietsen bieden een duurzaam alternatief om waar mogelijk onze stad gezond en leefbaar te houden. Als straks het circulatieplan in voege treedt zal de Groendienst er zich ook vlot mee tussen de verschillende zones kunnen verplaatsen. “Als we ons vervoer herbekijken, vinden we allemaal wel alternatieven. De Groendienst heeft in het natuurvriendelijk beheer van onze parken altijd al een voortrekkersrol gespeeld. Dat ze nu ook de fiets inschakelt voor haar werkverkeer, is voor onze stad opnieuw een pluspunt”, besluit Tom.

Lees verder

Renovatie Wintercircus start nog voor de zomer en haalt energie uit warmte van de bodem

233130-de_krook_herman-5-423bef-large-1483618492

 

 

 

 

 

Het Wintercircus in de Lammerstraat maakt zich op voor de eerste renovatiewerken. “Het  stadsontwikkelingsbedrijf sogent gaat nu op zoek naar een aannemer die de eerste fase van de werken kan uitvoeren”, vertelt Tom. Het gaat om grond-, stabiliteits- en rioleringswerken die het unieke pand van een stevige basis moeten voorzien dat de tand des tijds met gemak kan trotseren.

Heel bijzonder wordt de manier waarop het overdekte middenplein van het Wintercircus verwarmd zal worden.  “De warmte uit de bodem zal gebruikt worden als CO2-neutrale energievoorziening. Dit past helemaal binnen onze ambitie om van Gent een klimaatneutrale stad te maken zonder negatieve impact op het klimaat. Als Stad moeten we hier een trekkersrol opnemen”, legt Tom uit.

De Stad Gent investeert één miljoen euro in verschillende verschillende stadsontwikkelingsprojecten van sogent om de energieambitie van deze projecten op te drijven. Eén van die projecten is de aanleg van een Boorgaten Energie Opslag- of BEO-veld in het Wintercircus. Het gaat om een nieuwe, duurzame techniek waarbij temperatuur van de aarde gebruikt wordt voor de verwarming (tijdens de winter) en de koeling (tijdens de zomer) van een gebouw. Een win voor de energiefactuur en ook  voor het klimaat. “Dankzij deze investering zal het Wintercircus zijn voortrekkersrol als duurzaam en innovatieve publieke ruimte waarmaken”, vertelt ook Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Energie.

Na het aanstellen van de aannemer, kunnen de werken voor het bouwverlof starten. Deze eerste fase zal maximaal een jaar in beslag nemen. Het Wintercircus zal volgens de huidige timing en plannen zijn deuren kunnen openen in 2020.

Bekijk het filmpje over het Wintercircus vóór de renovatie op https://www.youtube.com/watch?v=r9IbsRQ0LTY

Lees verder

WoninGent start bouw sociale huurwoningen in Louis Schuermanstraat (Sint-Amandsberg)

Schetsontwerp sociaal woningproject in de Louis Schuermanstraat

Schetsontwerp sociaal woningproject in de Louis Schuermanstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent start  met de bouwwerken aan het sociaal woningproject in de Louis Schuermanstraat te Sint-Amandsberg. Op de site van de voormalige school en klooster wordt een appartementsgebouw opgetrokken. Het oude kloosterpand bleef behouden en een deel ervan werd in het ontwerp geïntegreerd. ‘In totaal komen er op de site twaalf appartementen voor sociale verhuring’, weet Tom, voorzitter van WoninGent. Volgens de huidige planning, zullen de appartementen in de tweede helft van 2018 verhuurd kunnen worden aan sociale huurders.